История на философията. Том 1: Философията на античното и на феодалното общество

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-6-2020
  •  344

Автор:Г. Ф. Александров, Б. Е. Биховски, М. Б. Митин, П. Ф. Юдин
Издателство:Нариздат
Страници:528
Корици:ТВЪРДИ
Година:1946
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Книга 1

ФИЛОСОФИЯ НА АНТИЧНОТО РОБОВЛАДЕЛСКО ОБЩЕСТВО

Бележка на руската редакция................... 5

Увод. Исторически предпоставки за възникването на гръцката

философия........................ 7

Отдел първи

Философията от периода на формирането на робовладелска Гърция

Глава I Милетската школа..............  28

Глава И. Питагорийският съюз.................. 46

Глава III. Хераклит Ефески.................... 56

Глава IV. Елеатската школа..............  72

Отделвтори

Философията от периода на разцвета на древногръцката робовладелска демокрация

Глава I. Емпедокъл и Анаксагор ..........  94

Глава II. Атомизмът на Левкип и Демокрит............ ill

Глава III. Софисти  ................... . 139

Глава IV. Сократ и сократическите школи . •.......... 159

Глава V. Платон..........   І80

Глава VI. Аристотел............  212

1. Живот и съчинения ......'.....• ... 212

2. Учението за битието............... 216

3. Учение за движението.............. 230

4. Учение за душата...........   241

5. Учение за познанието ........... . 244

6. Логика и диалектика............  253

7. Учение за природата............... 269

8. Учение за държавата............... 275

9. Учение за нравствеността ............ 287

10. Учение за изкуството............  291

Отдел трети

Философията от периода на упадъка на древногръцкото робовладелско общество

Глава I. Академици........................ 297

Глава II. Перипатетици................   309

Г лава III. Епикур........................ 321

Глава IV Стоицизъм....................... 338

Глава V Скептицизъм.........    364

Глава VI. Еклектизъм...................... 367
Отдел четвърти

Римска философия

Глава I. Исторически предпоставки на Римската философия .... 371

Глава II Римският епикуреизъм..............383

Гкава III Римският стоицизъм...............401

Глава IV Римският скептицизъм..............426

Глава V Римският еклектизъм...............433

Глава VI Мистицизъм........... ......440

Глава VII. Християнската философия през първите векове .... 452

Книга II

ФИЛОСОФИЯ НА ФЕОДАЛНОТО ОБЩЕСТВО

Глава I. Исторически предпоставки на средновековната философия . 479

Глава II Ранната схоластика................492

Глава III Арабската философия през средните векове......520

Глава IV. Еврейската философия през средните векове.....540

Глава V. Късната схоластика...............549

Указател на имената................581

Забелязани по-важни печатни грешки..... . , ..... 587


п-ст-кн-История-на-философията-Том-1-Философията-на-античното-и-на-феодалното-общество
Категория › Стари книги

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.