Актуални проблеми в терапията. Книга 4

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-6-2020
  •  183

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:251
Корици:ТВЪРДИ
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
В предлаганата четвърта книга от поредицата „Актуални проблеми в терапията" са включени редица обзори, в които са дадени на съвременно ниво най-новите постижения в областта на лекарствената терапия на вътрешните заболявания и по-специално на язвената болест, чернодробната кома, асцита, сърдечно-съдовите заболявания.

В областта на дихателната патология се разглеждат приложението на съвременните бронходилататори при лечението на обструктивните заболявания на белия дроб, както и физиологичните основи, съвременните принципи и приложението на лечението с кислород на дихателната недостатъчност.

Значително място се отделя на терапевтичните проблеми в областта на имунологията, както и на приложението на имуносуресивните лекарства в областта на хематологията.

Съвременните постиокения в областта на обменните заболявания се представят с разглеждането на комплексния подход при лечението на затлъстяването, както и на съвременните разбирания относно лечението на захарната болест с перорални средства.

Книгата ще ползува кардиолози, пулмолози, гастроентеролози, иму-нолози и др.
© Ат. Малеев, Ж. Василева, 3. Кръстев, Г. Шипков, А. Попов, П. Добрев |Б. Цанев , Ил. Томов, Цв. Цолов, Г. Нешев, Г. Костурков, Л. Атанасова, Л. Попова, А. Аструг, Н. Беловеждов, Ив. Христов, Ал. Монов, А. Цанев, Л. Балабански с/о Jus auter, Sofia, 1980

***
Съдържание
Предговор — Ат. Малеев.....................

Нови средства за лечение на язвената болест — Ат. Малеев.....

Лечение на острата чернодробна недостатъчност (ендогенна чернодробна кома)—Ат. Малеев, Ж. Василева..............

Съвременни схващания за лечението на асцита — 3. Кръстев, Т. Шипков 

Оралните противодиабетни препарати в съвременното лечение на захарната болест — А. Попов..................

Съвременни бронходилататори в лечението на обструктивните заболявания на дихателните пътища — П. Добрев...........

Кислородно лечение на дихателната недостатъчност — физиологични основи, съвременни принципи, приложение — Б. Цанев

Лечение на застойната сърдечна недостатъчност с периферни вазодилататори — Ил. Томов.....................

Фармакотерапевтични аспекти на приложението на бета-адренергич-ните блокери при заболявания на сърдечно-съдовата система —Цв. Цолов, Г. Нешев.....................

Актуални проблеми на имунотерапията на алергичните и имунодефицитните заболявания — Г. Костурков..............

Имуносупресорите в хематологията — Л. Атанасова, Л. Попова . . . Нови насоки в лечението на хроничните гломерулонефрити — А. Аструг,

Н. Беловеокдов........................

Актуални проблеми в клиничната химиотерапия на злокачествените тумори — Ив. Христов.....................

Пови детоксични методи при лечение на острите отравяния — Ал. Монов Комплексно лечение на затлъстяването — А. Цанев, Л. Балабапски

Частични подчертавания в текста.

2-Актуални-проблеми-в-терапията-Книга-4
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.