Хидротехнически тунели. Част 1: Проучване и проектиране

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-6-2020
  •  204

Автор:Щ. Щилиянов, Л. Георгиев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:677
Корици:Твърди
Година:1956
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 900 Формат: 165/220/40 Състояние: Отлично
Без следи от употреба


ОТ АВТОРИТЕ
Сериозните задачи, които се поставят напоследък пред нашето хидротехническо строителство във връзка с изграждането на водно-силовите източници на страната, налагат особено настойчиво да се разгледа въпросът за правилното и най-икономично проектиране и изпълнение на хидротехническите тунели, които представляват основна и твърде скъпа част от водните електрически централи. В нашата техническа литература досега не е направен опит за изясняване на тази материя било в оригинален, било в преводен вид. Настоящият труд ще запълни донякъде тази празнина. В него е направен опит да се даде систематизирано най-важното в областта на хидротехническите тунели, за да бъде от полза при изучаването, проектирането и строежа на тези съоръжения.

Книгата е подразделена на част 1 — проучване и проектиране, и част II — строеж и експлоатация.

Първата част се състои от следните главни дялове: увод, общи положения, проучване на хидротехническите тунели, безнапорни и напорни тунели.

В увода са разгледани основните понятия при хидротехническите тунели.

Вторият дял обхваща основните елементи, които са общи при проучването, проектирането и строежа на напорните и безнапорните тунели. Тук са разгледани историческият развой на хидротехническото тунелно строителство, мястото на тунелите в съвременните хидротехнически системи, влиянието на околната среда, видовете тунелни облицовки и свойствата на строителните материали, начините за хидра-влично оразмеряване, действуващите сили върху тунелните облицовки и определянето им.

В дяла „Проучване на хидротехнически тунели“ се разглеждат видовете проучвателни работи, които трябва да се извършат при хидротехническите тунели, техният обем и задачи, а също така и методите, прилагани при извършване на тези работи.

В останалите два дяла се дават въпросите, свързани с проектирането на напорните и безнапорните тунели.

В този си вид настоящият труд разяснява основните положения при проучването и проектирането на хидротехническите тунели. Той е предназначен главно за студентите от Хидротехническия факултет при Инженерно-строителния институт по тази дисциплина, както и за работещите в проектантските организации в областта на водното строителство. По тази причина в разработката на материята освен разглеждането на основните, принципиални въпроси е направен опит да се опростят оразмерителните начини и да се облекчи изчислителната работа. Многото таблици и графици, които са поместени в предлагания труд, имат това предназначение. Независимо от това за по-бързо ориентиране в оразмерителните начини към всеки от тях е даден решен числен пример.

Като основа на разработените в настоящия труд оразмерителни начини са залегнали съветските Технически условия и норми за проектиране на хидротехнически тунели от 1952 г., които са валидни и у нас. Много разпореждания на тези норми са доразработени за целите на българската практика, като е държано сметка за нашите условия.

Материята се изяснява с помощта на голям брой примери от нашата практика в хидротехническото тунелно строителство, от строежи в Съветския съюз, доколкото се разполага с данни за тях от техническата литература, както и от тунелни строежи в други страни. За да се подпомогне проектирането, примерите от строителството са богато илюстрирани, като се обръща внимание както върху правилните, така и върху неудачните изпълнения.

Като първи цялостен труд в областта на хидротехническото тунелно строителство у нас настоящата книга безспорно съдържа присъщите на всички първи издания слабости. Ето защо авторите ще приемат с благодарност всички критики и предложения за подобряване и попълване на книгата.

Предлаганият труд е колективен. От инж. Щ. Щилиянов са написани гл. IV, гл. VI—•§ 21, § 22, т. 1, 2 и 3, както и дялът за напорните тунели, а от инж. Л. Георгиев останалата част на книгата.

София, 1 май, 1955 г.

1-Хидротехнически-тунели-Част-1-Проучване-и-проектиране

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.