Христоматия за 4. клас

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-6-2020
  •  196

Автор:Велчо Велчев, Цветан Минков, Любен Ковачев
Издателство:Народна просвета
Страници:296
Корици:Твърди
Година:1948
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 225 Състояние: Добро
Добре запазена книга, на места е подчертавано.

ДЪРЖ. ИЗДАТЕЛСТВО „НАРОДНА ПРОСВЕТА*
ХРИСТОМАТИЯ ЗА IV КЛАС ОТ ВЕЛЧО ВЕЛЧЕВ, ЦВ. МИНКОВ И Л. КОВАЧЕВ. IV ИЗДАНИЕ. ХУДОЖНИК НА КОРИЦАТА — ИВАН РАДЕВ. РЕДАКТОР —РАДИВОЙ ДИЧЕВ. КОРЕКТОР - ЦВ. ДИМИТРОВА. ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР — Г. ВЪРБАНОВ. № 342. ТИРАЖ — 50,000. 1948 ГОДИНА.
ДЪРЖЛВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕЧЛТНИЦП Т. Т. ДРПГИЕВ и С-ие СОФИЯ

ПРЕДГОВОР
Предлаганата христоматия е предназначена да служи за основа на обучението по български език и литература в IV клас на пашите гимназии. Ето защо материалът за нея откъм избор и под-реда е нагоден според изискванията на учебната програма от 1945 год.

Христоматията има три дяла: българска народна поезия, класическа поезия и старобългарска писменост. Само народното творчество е застъпено с цели произведения. Произведенията от класическата поезия и средновековната българска литература са дадени в откъси, споени помежду си.

Народната поезия е представена с онези произведения, които са предвидени в програмата. Прибавени са няколко песни, които доизясняват съществени мотиви. В езика на песните в повечето случаи са запазени диалектните особености.

При избора на откъсите от класическата поезия е взето най-значителното в идейно и най-яркото в художествено отношение, като по възможност е спазена съразмерността на произведението и е държано за пълнотата и целостността на въздействието от него.

Произведенията от класическата поезия са дадени по най-хубавите им преводи на български: „Илиада“ — от Асен Разцвет-пиков, „Прикованият Прометей“ — от Александър Балабанов и „Едип цар“ — от Гео Милев.

В подбора на откъсите от средновековната българска литература са взети най-характерните места от произведенията, посочени в програмата. Гдето е било възможно, дадени са и цели произведения. За този дял са използувани предимно преводите на д-р Васил Сл. Киселков и на Божан Ангелов.

Първият дял от христоматията — Българска народна поезия  е стъкмен от Цветан Минков, вторият — Класическа поезия — от Велчо Велчев, третият — Старобългарска писменост — от Любен Ковачев.

София, 24. VIII. 1945

Съставителите

бз-Христоматия-за-4-клас
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.