Лабораторна практика по електрически машини и апарати. Илия Ваклев, Евстати Пуцаранков

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-6-2020
  •  267

ПРОДАДЕНА

Автор:Илия Ваклев, Евстати Пуцаранков
Издателство:Техника
Страници:298
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Лабораторна практика по електрически машини и апарати: Учебник за техникумите по електротехника / И. Ваклев, Е. Пуцаранков
Много добре запазен учебник без подчертавания.

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава I Обща част

1.1. Видове изпитвания на електрическите машини и апарати......3

1.2. Номинален режим и номинални величини...........4

1.3. Означения на изводите на намотките на електрическите машини и трансформаторите ....................10

1.4. Измерване на електрически величини............12

1.5. Измерване на неелектрически величини...........23

1.6. Изпитване на загряване.................40

1.7. Степени на защита................л . 48

1.8. Откриване на повреди в намотките на електрическите машини .... 50

1.9. Спомагателни съоръжения................57

Глава II Изпитване на постояннотокови машини

2.1. Подготовка на постояннотокови машини за лабораторни изпитвания . . 58

2.2. Измерване на съпротивлението на котвената и на възбудителната намотка на постояннотокови машини............... 62

2.3. Определяне на неутралната линия и положението на четките на по-стояннотоковите машини................ 66

2.4. Изпитване на генератор с независимо възбуждане.......68

2.5. Изпитване на генератори с паралелно възбуждане........75

2.6. Изпитване на генератор с последователно възбуждане......82

2.7. Изпитване на генератор със смесено възбуждане........85

2.8. Изпитване на двигател с паралелно възбуждане........89

2.9. Изпитване на двигател с последователно възбуждане......96

2.10. Изпитване на двигател със смесено възбуждане........100

2.1 1. Определяне на к.п.д. на постояннотокови машини........103

2.12. Изпълнителен постояннотоков микродвигател.........112

2.13. Постояннотоков тахогенератор.............. 117

Глава III

Изпитване на трансформатори

3.1. Определяне на коефициента на трансформация.....  121

3.2. Измерване на съпротивлението на намотките.........123

3.3. Изпитване изолацията на трансформатора......  . . . 126

3.4. Определяне групата на свързване.............128

3.5. Опит на празен ход на трансформатор............132

3.6. Опит на късо съединение на трансформатор.........136

3.7. Външна характеристика на трансформатор..........139

3.8. Коефициент на полезно действие на трансформатор.......142

3.9. Изпитване на трансформаторите на загряване.........145

3.10. Паралелна работа на трансформаторите...........148

Глава IV Изпитване на асинхронни машини

4.1. Общи въпроси от изпитването на асинхронни машини.......153

4.2. Опитно определяне на началата и краищата на фазните намотки на трифазни асинхронни двигатели...............157

4.3. Пускане в ход на трифазни асинхронни двигатели.......162

4.4. Опит на празен ход на трифазен асинхронен двигател . . . . i . . 165

4.5. Опит на късо съединение на трифазен асинхронен двигател .... 173

4.6. Кръгова диаграма на трифазна асинхронна машина.......177

4.7. Работни характеристики на трифазен асинхронен двигател. Косвен метод

за определяне на к.п.д..................185

4.8. Механична характеристика на трифазен асинхронен двигател . . .190

4.9. Изпитване на трифазни асинхронни генератори........194

4.10. Еднофазен асинхронен микродвигател с работен кондензатор .... 204

4.11. Изпълнителен асинхронен микродвигател с кух немагнитен ротор . . .208

4.12. Асинхронен тахогенератор................214

4.13. Селсини...................... 218

Глава V

Изпитване на синхронни машини

5.1. Общи въпроси от изпитването на синхронни машини.......227

5.2. Изследване на характеристиките на синхронен генератор.....228

5.3. Графично определяне на параметрите на синхронния генератор . . 239

5А. Паралелна работа на синхронен генератор с мощна мрежа .... 246

5.5. Изпитване на синхронен двигател.............254

5.6. Определяне на к.п.д. на синхронна машина по косвен метод .... 259

5.7. Синхронен реактивен и синхронен хистерезисен микродвигател . 263

Глава VI

Изпитване на колекторни двигатели за променлив ток

6.1. Трифазен шунтов колекторен двигател, захранван чрез ротора (двигател Шраге — Рихтер).................267

6.2. Универсален колекторен двигател.............274

Глава VII

Изследване на електрически апарати

7.1. Изследване на предпазител за ниско напрежение........280

7.2. Изследване на електромагнитно реле за максимален ток.....283

7.3. Изследване на термобиметално реле............285

7.4. Изследване на електромагнити за постоянно и променливо напрежение . 288

7.5. Изследване на автоматичен прекъсвач...........292

Списък на използуваните стандарти .............. 296

Литература.......................297


1-Лабораторна-практика-по-електрически-машини-и-апарати

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.