Финанси. Сборник от задачи и тестове

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-6-2020
  •  199

Автор:Колектив
Издателство:Абагар
Страници:272
Корици:Меки
Година:2000
Броя:1
ISBN:9544274197 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Финанси /Сборник от задачи и тестове/

Съдържание

Въведение 5

Глава първа. Парите - измерител на стойността и елемент на богатството 9

Глава втора. Времева стойност на парите 15

Глава трета. Кредит, лихва и инфлация 23

Глава четвърта. Капиталови пазари 29

Глава пета. Централната банка и банковата система 35

Глава шеста. Търговските банки 49

Глава седма. Банкови кредити и технология на кредитирането 81

Глава осма. Безналичните плащания в съвременната

банкова практика 91

Глава девета, философия на търговския кредит 97

Глава десета. Държавни приходи 103

Глава единадесета. Данъкът в системата на държавните приходи 109

Глава дванадесета. Техника на данъчното облагане 115

Глава тринадесета. Държавни разходи 123

Глава четиринадесета. Държавни заеми 127

Глава петнадесета. Държавен бюджет 133

ГлаВа шестнадесета, финансов баланс и ликвидност на фирмата 141

Глава седемнадесета. Управление на парите и бизнес кредита 149

Глава осемнадесета. Капиталова структура и дивидентна политика на фирмата 157

Глава деветнадесета, формиране, увеличаване и

намаляване капитала на фирмата 163

Глава двадесета, финансов анализ и финансово планиране във фирмата 169

Глава двадесет и първа. Инвестиции и инвестиционни решения 177

Глава двадесет и втора. Инвестиции в дългосрочни ценни книжа 187

Глава двадесет и трета. Валутни сделки и операции на фирмата 195

Глава двадесет и четвърта. Застраховането като

елемент на финансовата система 207

Приложения 211

Семестриални тестове 235

Казус по “финансово управление и анализ на фирмата” 247

Много добре запазена книга. Подписана.

ст-Финанси


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.