Цвятъ отъ вечната пролеть

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-6-2020
  •  180

Автор:Н. В. Ракитин
Издателство:Вестникъ на жената
Страници:45
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. Добро
Много добре запазена книга.

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

1. Да идемъ вънъ, да идемъ на открито .... 5

2. Колко бѣше хубаво тамъ край рѣката ... 6

3. Мечтитѣ ми за тебъ като птички пѣятъ ... 7

4. Наметна пролѣть празднична премѣна ... 8

5. Желанията ми — тѣ сж тъй много. .... 8

6. Твоитѣ очи.............. 9

7. Очитѣ ти тъй бистри сж, че азъ видяхъ ... 10

8. На майски нощи звездни небеса.....10

9. Въ липитѣ цъфнали пчела звъни.....11

10 Пжть отъ хълмъ до хълмъ се е опъналъ . . 12

11. Има нѣщо топло, мило и сърдечно .... 12

12. Отъ цвѣтята росни и тревитѣ ....... 13

13. По близо наведи се ти къмъ менъ .... 14

14. Вечеренъ здрачъ въ утихнала долина ... 15

15. Лунна нощь..............16

16. Цъфтятъ липитѣ............17

17. Криволичеше по слога пжтя.......18

18. Какъ слънцето мило е въ късна есень ... 19

19. Въ градски паркъ я срещнахъ......20

20. Моята любовь.............21

21. По разни пжтища като две лодки.....22

22. Самотно кжтче въ планината.......23

23. Тъй както лѣтенъ дъждъ се сипе отъ небето 24

24. Тозъ день бѣ цѣлиятъ заоблаченъ, досаденъ 25

25. Навънъ така бѣ чудно, тържествено и мило . 26

26. Познавамъ — плакала си ти .......27

27. Въ спомена за нея колко много радость . . 30

28. Вечеренъ мраченъ облакъ се подава .... 31

29. Думитѣ й бѣха тихи като нощь......32

30. Въ тазъ нощь тя никого не пожелала ... 33

31. По стъкла дъжновни капчици звънятъ ... 34

32. Азъ не лѣхъ сълзи предъ хората за тебъ . . 35

33. Глуха кжщата ни вчера.........36

34. Цѣла нощь не мигнахме дори.......37

35. Като любовница ти бѣше мила . . ... 38

36. Деца.................40

37. Немирникъ..............41

38. Разходка...............42

39. Споменъ...............43

40. На раздѣла..............44

41. Деэ мира...............45

бз-Цвятъ-отъ-вечната-пролеть

Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.