Изследване на операциите. Веселин Спиридонов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-6-2020
  •  223

Автор:Веселин Спиридонов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:194
Корици:Твърди
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод........................... 7

Глава 1. АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА ... 17

Глава 2. ПОСТРОЯВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 32

Глава 3. НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА МОДЕЛА .... 46

3.1. Намиране на локални екстремуми........ 48

3.1.1. Локални максимуми на функции на една независима променлива.................. 51

3.1.2. Локални максимуми на функции на няколко независими променливи................ 54

3.1.3. Числени методи за намиране на локален максимум 62

3.1.4. Задачи за условен максимум. Множители на Лагранж 68

3.2. Математическо оптимиране .......... 71

3.2.1. Линейно оптимиране.........  72

3.2.2. Транспорна задача на линейното оптимиране . . 82

3.2.3. Специални транспортни задачи......... 98

3.2.4. Изпъкнало оптимиране............. 113

3.2.5. Динамично оптимиране............ 127

3.3. Теория на игрите............... 140

3.4. Мрежов анализ................ 158

3.4.1. Задача за максималния поток......... 159

3.4.2. Задача за най-късия път............ 166

3.4.3. Задача за търговския пътник......... 166

3.4.4. Задача за минималното дърво......... 167

3.4.5. Обобщения на задачата на Щайнер...... 169

3.4.6. ПЕРТ .  .................. 172

Глава 4. ПРОВЕРКА НА РЕШЕНИЕТО И АНАЛИЗ НА

МОДЕЛА..................... 176

Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕШЕНИЕТО ........................ 182

Литература...................... 187

Азбучен указател...........  ISO


Здраво книжно тяло, позахабени корици, без подчертавания в текста.

1-Изследване-на-операциите
Категория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.