Преглед Категория › Философия, естетика и етика


Етически студии. Васил Момов

Моралът пред провокациите на социалната динамика Прочети повече


Цивилизация и естествен подбор

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Философия и критика

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Анти-Дюринг

Превратът в науката, извършен от господин Ойген Дюринг Прочети повече


Анти-Дюринг

Превратът в науката, извършен от господин Ойген Дюринг Прочети повече


За човешкото щастие без илюзии

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече


Характери. Теофраст

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече
Есета. Том 1-2

Библиотека "Класическо наследство", № 9-10. Предговор, встъпителна студия и съставителство проф. д-р Исак Паси Превод от испански език Прочети повече
Методическо помагало по философия

За школите по основи на марксизма-ленинизма Прочети повече


Опити. Том 3

Неизползвана книга Прочети повече


Държавата. Том 3

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече


Диалози. Том 2

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече

 •  19 April 2019 15:57
 •  238
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диалози. Том 4

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече

 •  19 April 2019 15:45
 •  198
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пет средновековни философски трактата

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Пролегомени. Имануел Кант

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече

 •  19 April 2019 15:26
 •  230
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Етика. Бенедикт де Спиноза

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


За тялото

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Изложение на моята философска система

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Избрани диалози. Луций Аней Сенека

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Реторика. Аристотел

Без подчертавания в текста. Прочети повече

 •  19 April 2019 13:30
 •  163
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За душата

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече

 •  04 April 2019 09:17
 •  294
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Битие и нищо. Том 1

Опит за феноменологическа онтология Прочети повече

 •  04 April 2019 09:03
 •  181
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 April 2019 08:48
 •  154
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Понятието страх

Неизползвана книга, незначително позахабени корици. Прочети повече


Болка за умиране

Неизползвана книга, незначително позахабени корици. Прочети повече


Критика на чистия разум / Критика на способността за съждение / Критика на практическия разум

Основната проблема и натрите Критики cc съдържа във въпроса: Как са възможни априорни синтетични съждения? Критиката на способността за съждение се занимава с въпроса за априорните принципи на естетическата преценка на красивото и възвишеното на природата и изкуството, а след това и с априорните принципи на логическата преценка на природата и според… Прочети повече


За възвишеното

Библиотека "Естетика и изкуствознание". Прочети повече


Лудвиг Фойербах и краят на класическата философия

Този български превод на „Лудвиг Фойер-бах" е направен по текста на последното изготвено от Енгелс издание на книгата — изданието й от 1888 г. При превода са взети предвид руският превод на Плеханов от 1892 r., сверен и поправен от Института по марксизъм-ленинизъм в Москва (изданието от 1940 г.), както и московското френско издание на книгата от 1946… Прочети повече

 •  01 February 2019 17:21
 •  183
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръженът на Витгенщайн

Историята на един десетминутен спор между двама велики философи Прочети повече •  31 January 2019 16:24
 •  181
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАФилософски новели

Поредици и библиотеки: Библиотека "Везни" Прочети повече


Увод в екософията

Философски проблеми на екологията Прочети повече

 •  09 November 2018 09:31
 •  178
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 October 2018 18:20
 •  202
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Отвори сърцето си

Будистки приказки за щастие Прочети повече •  07 October 2018 01:18
 •  217
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Есета. Исак Паси

Философски литературни етюди. Френски моралисти Прочети повече

 •  06 October 2018 21:49
 •  215
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Безкрайното търсене

Автобиография на един интелектуалец Прочети повече

 •  06 October 2018 20:17
 •  192
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ерос и култура

Съвременни философи № 1 Прочети повече

 •  03 October 2018 12:47
 •  204
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  29 August 2018 14:46
 •  201
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЛюбов и отговорност. Етика в секса

...... и като св. Павел, независимо дали е харесван или не, проповядва светлината на любовта и истината на Евангелието. Възприеман така, той е консерватор. Но основното в неговата мисъл и в неговата свещеническа мисия се отнася за човека. В този смисъл той е прогресивен. Според него „Църквата не е мястото за приобщаване на невярващите към вярата. Тя… Прочети повече •  20 July 2018 12:37
 •  260
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  20 July 2018 11:37
 •  224
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 July 2018 21:58
 •  233
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  26 June 2018 13:48
 •  254
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  15 June 2018 11:20
 •  231
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  15 May 2018 12:57
 •  258
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАНовото и старото в логиката

Критически увод към разработка на диалектико-материалистическата логика Прочети повече


Духът на атеизма

Въведение в духовност Прочети повече

 •  16 April 2018 11:39
 •  393
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАБорбата на идеи в естетиката

Марксиско-ленинска критика на реакционните естетически учения Прочети повече