Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Цифрови уплътнителни съобщителни системи. Богдан Николов

Учебник за ВМЕИ "В. И. Ленин" - София, специалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи" Прочети повече


Организация на машиностроителното производство. Коста Дулев

Учебникът е съставен в съответствие с учебната програма на курса Организация на машиностроителното производство за студентите от машиностроителните специалности при ВМЕИ—София. Прочети повече

 •  04 June 2020 22:12
 •  167
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМолекулен спектрален анализ

Без подчертавания, подписана. Прочети повече
Уплътнителна съобщителна техника

Учебникът е предназначен за студентите от техническите университети. Може да се ползува и от инженерно-техническия персонал, който се занимава е поддържането и експлоатацията на многоканална уплътнителна съобщителна техника. Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

УДК 621.3(075.8) Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат стационарните и преходните процеси в линейни вериги с разпределени параметри и в нелинейни вериги със съсредоточени параметри. Включеният материал е съобразен с действувашите програми по дисциплините теоретична електротехника, теоретични основи на електротехниката… Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат методите за анализ на стационарни и преходни процеси в линейни вериги с разпределени параметри, както и процеси в нелинейни вериги. Материалът е съобразен с действуващите програми по-дисциплината теоретични основи на електротехниката. Учебникът е предназначен за редовните и задочните… Прочети повече


Обща химия {Б. Ронков}

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече

 •  15 April 2020 10:43
 •  96
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 April 2020 10:19
 •  98
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите

За студентите от висшите технически учебни заведения Прочети повече


Ръководство за упражнения по "Механични трептения"

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици. Прочети повече
Учебник руского языка с элементами программирования для студентов технических вузов

Настоящият учебник представлява опит за разработване на граматичен материал съгласно принципите на програмираното обучение. Прочети повече •  02 January 2020 11:49
 •  147
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСравнителна стопанска история

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса "Сравнителна стопанска история" от Първо квалификационно равнище. Прочети повече

 •  23 May 2019 10:03
 •  230
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПриложна математика за икономисти

Център за дистанционно обучение Прочети повече


Поведение на потребителя

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Български език

Учебник за педагогическите училища за начални учители Прочети повече


Икономическа география на България

ЗА ВИСОКИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, НАУЧНИ И МЕТОДИЧЕСКИ ДОСТОЙНСТВА УЧЕБНИКЪТ Е НАГРАДЕН С I НАГРАДА ПРЕЗ 1975 I'. ОТ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТА И КОМИТЕТА ЗА НАУКА, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. "Икономическа география па България" е учебник за студенти в Софийския университет "Климент Охридски". В него са разгледани всички методични… Прочети повече


Ръководство за упражнения по микробиология

Второ преработено и допълнено издание Ръководството за упражнения по микробиология е предназначено за студентите от агрономическите факултети, които изучават „Земеделска микробиология". В него са разгледани основните методи на микробиологичната лабораторна техника, които позволяват да се изучат морфологичните и физиологичните особености на микроорганизмите,… Прочети повече

 •  23 February 2019 17:37
 •  257
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  19 January 2019 16:36
 •  496
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОбща електротехника с основи на електрониката

Учебник за неелектротехническите специалности на техникумите Прочети повече •  08 September 2018 17:38
 •  291
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТърговско право

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Икономика за мениджъри

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Теория на вземане на решения

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 September 2018 17:13
 •  267
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на проекти

Център по дистанционно обучение Прочети повече
Организационно поведение

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Организационно поведение

Център по дистанционно обучение Прочети повече •  08 September 2018 16:25
 •  234
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация на малкото предприятие

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес стратегия на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече •  08 September 2018 16:00
 •  269
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИкономически теории

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 September 2018 15:40
 •  292
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на стопанското управление

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Икономика на труда

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Въведение в частното право

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнесплан за инвестиции

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Практикум по езикова култура

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 September 2018 15:14
 •  213
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стратегически мениджмънт

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Макроикономически анализи

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Ценова политика

Център по дистанционно обучение Прочети повече
Информационни технологии в бизнеса

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Правни проблеми на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече