Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  05 June 2020 11:11
 •  229
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  05 June 2020 11:05
 •  163
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПреносни системи - съобщителни линии

Учебник за техникумите, специалност съобщителна техника. Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече •  30 April 2020 14:03
 •  111
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на производството и ремонта на електрически машини и апарати

Учебник за техникумите по електроника. Специалност електрически машини и апарати Прочети повече

 •  22 April 2020 14:52
 •  129
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника. Учебници за техникумите

За учениците от техникумите по електротехника, специалност електронна техника, профил промишлена електроника. Прочети повече
Сборник от задачи по електротехника

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 •  28 December 2019 19:28
 •  105
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРадио и телевизионна техника

Учебник за СПТУ по електропромишленост Прочети повече

 •  22 December 2019 16:48
 •  135
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автомобилни тракторни двигатели

Учебник за III, IV и V курс на техникумите по механотехника Прочети повече


Стоманобетон (Хаския Нисимов, Георги Карагьозов)

Учебник за IV курс на строителните техникуми, специалности - строителство, архитектура и водно строителство Прочети повече

 •  16 May 2019 12:54
 •  252
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПодемно-транспортни машини

Учебник за V курс на техникумите по механотехника за всички специалности Прочети повече

 •  13 May 2019 11:39
 •  202
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 May 2019 14:41
 •  282
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация, ремонт и изпитване на двигатели с вътрешно горене

Учебник за техникумите по механотехника и енергетика - специалност ДВГ Прочети повече

 •  07 May 2019 13:20
 •  184
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСекретарска практика

Учебник за III. курс на СПТУ и XI клас на Еспу (УПК) Прочети повече

 •  29 September 2018 22:07
 •  374
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече

 •  21 August 2018 10:26
 •  246
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 August 2018 13:52
 •  247
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по обща теория на статистиката

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 •  17 August 2018 13:26
 •  261
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пари, банки и парична политика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 •  17 August 2018 13:23
 •  214
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансова статистика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Борси и борсови операции

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 •  29 July 2018 15:37
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътно-транспортни машини

Учебник за II степен на ЕСПУ. Прочети повече

 •  27 April 2018 12:31
 •  395
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика за всички специалности Прочети повече •  20 April 2018 14:10
 •  311
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хидрогеология. Христо Антонов, Йордан Ганчев

Учебник за III курс на техникумите по минна и рудна промишленост, специалност "Геология и проучване на полезните изкопаеми". Прочети повече

 •  08 April 2018 21:03
 •  306
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Механика. А. Дянков, Л. Шишков

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника Прочети повече

 •  06 April 2018 15:59
 •  439
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на автоматизацията

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече


Електронни измервания

Учебник за техникумите по електротехника за всички слаботокови специалности Прочети повече

 •  06 April 2018 13:58
 •  345
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания

Учебник за 2.-3. курс на силнотоковите специалности на техникумите по електротехника Прочети повече


Цифрови електронни изчислителни машини

Учебник за техникуми по електротехника специалност електронна техника Прочети повече

 •  03 April 2018 12:17
 •  446
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Допуски, сглобки и технически измервания

Учебник за техникумите по механотехника Прочети повече

 •  01 April 2018 16:43
 •  393
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече

 •  31 March 2018 16:03
 •  249
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курсово проектиране по машинни елементи

Учебно помагало за техникумите по машиностроене, транспорт и енергетика Прочети повече

 •  21 March 2018 20:43
 •  322
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Селскостопански машини

Учебник за техникумите, СПТУ и ЕСПУ за направление "Селско стопанство" Прочети повече

 •  21 March 2018 20:31
 •  254
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технологии за отглеждане на овощните култури

Учебник за ЕСПУ И СПТУ, Професия механизатор растениевъд Прочети повече •  04 March 2018 19:12
 •  335
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по механика

За техникумите по механотехника, електротехника и други Прочети повече

 •  01 March 2018 12:17
 •  300
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строеж и анализ на тъканите. Част 2

Учебник за техникумите по текстил Прочети повече


Основи на техническата механика

Учебник за СПТУ по машиностроене и немашиностроителните техникуми Прочети повече


Обща металургия. Част 1

Учебник за техникумите по металургия Прочети повече

 •  28 January 2018 13:04
 •  436
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТехнология на захарта, захарните изделия, спирта и нишестето

Учебник за III курс на техникумите по хранително-вкусова промишленост Прочети повече

 •  16 December 2017 15:56
 •  415
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Стенографска христоматия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  22 November 2017 21:41
 •  264
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътно и мостово строителство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  22 November 2017 21:30
 •  293
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСтоманобетон

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Стоманобетон

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  22 November 2017 21:19
 •  256
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  22 November 2017 21:15
 •  401
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  22 November 2017 21:07
 •  232
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Специална технология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  22 November 2017 21:04
 •  446
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  22 November 2017 20:46
 •  246
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  22 November 2017 20:45
 •  233
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Енергетични машини

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  06 November 2017 15:05
 •  256
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Диагностика на автомобила

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Фоторетуш

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Специална технология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  25 October 2017 18:44
 •  1154
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  03 October 2017 19:15
 •  283
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  03 October 2017 18:43
 •  547
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  03 October 2017 18:21
 •  213
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинознание за 10. клас

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Основи на автоматиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Радио и телевизионна техника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Радиоприемни устройства

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече