Преглед Категория › Езикознание и семиотика


Българският правопис в 30 лесни правила

В изданието може да откриете, упражнения с най-разпространените грешки таблица с най-трудните правила в ясна и достъпна форма Справочникът е разработен върху най-разпространените правописни грешки от изпитите и тестовете за седмокласници, зрелостните и кандидат-студентските тестове и изпити. Предназначен е за: ученици, кандидат-студенти всички, които… Прочети повече
Езикови проблеми на превода - руски език

Сборникът е предназначен за преводачи, редактори, журналисти, студенти, ученици от езиковите гимназии. Прочети повече


За думата с няколко думи

Поредици и библиотеки: Занимателно езикознание Прочети повече

 •  19 January 2019 20:12
 •  218
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Жаргонът, без който (не) можем

Поредици и библиотеки: Езикова култура Прочети повече


Начини за употреба на словото

Поредици и библиотеки: Езикова култура Прочети повече •  10 November 2018 15:47
 •  235
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  09 October 2018 14:48
 •  223
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  29 September 2018 17:40
 •  552
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕзикова култура

Знания за езика. Правопис и пунктуация. Упражнения и тестове Прочети повече

 •  26 May 2018 11:29
 •  259
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕтимологични дублети в българския език

Енциклопедичен речник на думи и имена с единно лексикално първоначално А-Я Прочети повече

 •  23 March 2018 22:39
 •  288
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАБългарският младежки говор

Източници. Словообразуване Прочети повече

 •  04 March 2018 09:14
 •  323
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Софийска разговорна реч

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  03 November 2017 10:17
 •  369
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 November 2017 14:44
 •  296
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикознание

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Превод и време

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Език. Литература. Култура

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  28 October 2017 09:25
 •  215
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  27 October 2017 21:35
 •  250
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 21:28
 •  240
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 21:27
 •  205
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕдно екзотично наклонение на българския глагол

Поредици и библиотеки: Език и литература № 10, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  27 October 2017 21:13
 •  211
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 21:09
 •  253
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 21:08
 •  226
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 20:51
 •  221
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старобългарски език. Кратък граматичен очерк

Български и старобългарски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  27 October 2017 17:44
 •  240
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българска морфология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  05 October 2017 15:38
 •  222
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 October 2017 16:55
 •  222
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българска пунктуация

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  20 September 2017 21:36
 •  255
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАКнига о языке

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  01 August 2017 21:11
 •  185
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За думата с няколко думи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Европейска езикова политика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Христоматия по история на новобългарския книжовен език

Христоматията е предназначена за студенти филолози, учители, дейци в областта на културата и всички, които се интересуват от развитието на българския книжовен език. Прочети повече

 •  20 January 2017 16:43
 •  285
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съчинения. Том 1: Семиотика на изкуството. Борис Успенски

Съдържание Предисловие .............................7 Поетика на композицията Увод "Гледната точка" като композиционен проблем ....... 13 Първа глава "Гледните точки" в оценъчен план..............21 Втора глава "Гледните точки" във фразеологичен план ..........29 Трета глава Пространствено-времева определеност на "гледните… Прочети повече

 •  20 January 2017 16:38
 •  269
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Редактиране на различни видове литература. Н. Сикорски

В учебника се излагат научните основи на редакторския анализ и методика на редактиране на различните видове литература. Учебникът се състои от три части: В първата се характеризират основните видове и типове литература, а също видовете издания. Типологическите задачи се решават тук съобразно конкретните условия на редакционно-издателската практика… Прочети повече


Помагало по българска лексикология. Христо Първев

Помагало по българска лексикология Христо Първев Прочети повече

 •  20 January 2017 16:26
 •  339
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старобългарска граматика. Теория на основите. Иван Добрев

Монографията представлява теоретична морфология на старобългарския език. В нея се изяснява произходът на старобългарските граматични форми. Главна тема са основите—именни, местоимении и глаголни, разгледани откъм образуване, значение и употреба. Изследвани са старобългарският вока-лизъм, промените с праславянските корени, именните и глаголните наставки,… Прочети повече


Езикова култура. Кирил Цанков

Съдържание Първа част Знания за езика 1.1. Уводни бележки..................... 5 1.2. Езикова норма......................... 6 1.3. Качества на речта.................. 8 1.3.1. Правилност на речта............. 8 1.3.2. Точност на речта................... 13 1.3.3. Логичност на речта............... 14 1.3.4. Чистота на речта................... 15 1.3.5.… Прочети повече

 •  20 January 2017 16:14
 •  258
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тестове по езикова култура. За най-добрите. Антоанета Джельова

Сборникът "Тестове по езикова култура" има за цел да улесни кандидат-студентите в подготовката им за конкурсния изпит по български език (езикова култура). Материалите са разпределени в две части. Първата съдържа 11 теста, а втората - отговори на задачите. Представените тестове са по модела на конкурсните, но задачите са с повишена трудност. Различният… Прочети повече

 •  20 January 2017 12:17
 •  251
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Български език и стил. Ръководство за стилизиране. Моско Москов

Въз основа на богат фактически материал в книгата се разглеждат видовете появи на езиковите единици в речта — звук, сричка, представка, наставка, окончание, дума, словосъчетание, изречение. Разкрита е съответната им употреба: неутрална — не се считат за грешки; порочна — допусканите в широката разговорна и писмена практика и в печата фонетични, граматични,… Прочети повече


Българският език - класически и екзотичен. Светомир Иванчев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ..........................3 По някои въпроси от историята на българския книжовен език................9 Класически и екзотичен — българският език по-стар от българската държава. . 16 Български и пріславянски.........................23 Развояг на *tj, *dj в шт и жд и етногенетичният процес на Балканите ... 42 Към въпроса за съчетанията… Прочети повече

 •  20 January 2017 12:09
 •  305
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тестове. Обща езикова култура и интелигентност. Веселин Костов

Тестовете ca подходящи за ученици, кандидатстващи след седми клас в езикови гимназии и АМЕРИКАНСКИЯ колеж. Книгата е написана В увлекателна форма и положително ще представлява интерес за по-широк кръг читатели, интересуващи се от тестове за интелигентност. Книгата цели да запознае читателя с форма на тестове, използвани в цял свят. Прочети повече


Лингво-дидактически аспекти на ромския език. Върху материали от шведско-ромски и българо-ромски езикови контакти. Христо Кючуков

ПРИЗНАНИЕ Идеята за написването на тази книга се породи no време на едногодишната ми специализация в Центъра за билингвални изследвания към Стокхолмския университет през 1992/1993 учебна година. Там имах възможността да слушам лекции на световноизвестни гост-лектори като проф. Род Елис от Темпълския университет в Япония, проф. Кенет Хилтен-стам - директор… Прочети повече

 •  20 January 2017 11:58
 •  515
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в езикознанието. Учебник за учителските институти. Владимир Георгиев, Иван Дуриданов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Езикознанието като наука за езика................................3 Дялове на езикознанието................................................4 Кратък исторически преглед............................. 4 Марксизмът като методологическа основа на езикознанието ..............11 Глава първа. ФОНЕТИКА Предмет и задачи на фонетиката..................13… Прочети повече

 •  19 January 2017 21:45
 •  892
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  02 October 2016 21:57
 •  219
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикът на Райко Жинзифов. Стоян Жерев

СъдържанИе Увод.........................................5 Въпросът за книжовния език на Р. Жинзифов в научната литература 8 Концепцията на Р. Жинзифов за българския книжовен език .... 20 1. Българският книжовен език през 60-те години на XIX в. .... 20 2. Основни моменти в концепцията на Р. Жинзифов за българския книжовен език ................................................25… Прочети повече

 •  02 October 2016 21:50
 •  320
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българският правоговор. Петър Пашов, Христо Първев

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД................................5 Правоговорът в историята на българския национален книжовен език.......6 Необходимост от правоговорно-правописна култура на речта ...... 13 Изговорни стилове на българската книжовна реч...........18 ИЗГОВОР НА ГЛАСНИ.........................23 Неударени гласни..........................23 Променливо и… Прочети повече

 •  02 October 2016 21:45
 •  357
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стилистика на превода. Специфика на превода на различни видове и жанрове текст. Иванка Васева

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ЧАСТ ПЪРВА ИНФОРМАТИВЕН ПРЕВОД Дял първи ИРЕВОД НА НАУЧНА И ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА Научно-техническата информация и ролята на превода Характеристика на научния текст А. Лексикален състав на научния текст Терминология Терминообразуване Слабости при превеждане на терминологията Б. Граматичен строеж на научния текст Морфология на научния… Прочети повече

 •  02 October 2016 21:40
 •  275
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хора, езици и писмо. Р. И. Рубинщейн

СЪДЪРЖАНИЕ Винаги ли хората са могли да пишат. 5 Загадъчните картики..............6 Как хората изнамерили азбуката ..........11 Един учен абат чете йероглифите ...18 Розетският камък.........21 Франсоа Шамполион.........29 Що е клинопис...........41 Задача с три неизвестни......46,,'Кадж-наме" — книга на съкровищата.........53 Писмена от страната… Прочети повече


Обособени части в българския книжовен език. Елена Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ Увод............................................................3 Въпросът за обособените части в граматичната литература..........10 Същност на обособяването........................................43 Преходни случаи и нетипично обособяване........................79 Обособени приложения..........................................84 Уводни… Прочети повече

 •  02 October 2016 21:22
 •  315
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техника на говора. Борис Михайлов, Мара Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ..............................3 Дял /. Дишане Видове дишане ..............12 История на дълбокото диафрагмено дишане......................13 Дихателни органи ................................13 Вдишване и издишване. .............17 Практически упражнения за дишане и учленяване...............35 Гласообразуване..........45 Ларинксът—орган… Прочети повече


Българският младежки говор. Източници. Словообразуване. Цветана Карастойчева

В монографията се изследва словопроизводството на младежкия говор като съвкупност от начини, чрез които се обогатява лексикалният запас. Характеризира се явлението младежки говор в днешната езикова действителност. Изследването представлява интерес за лексиколози, лексикографи, социолози, преводачи, както и за по-широк кръг читатели, интересуващи се… Прочети повече


Христоматия по езикова култура. Христо Първев

Христоматията съдържа разработки по въпроси от всекидневното езиково общуване. Подбрани са материали из периодични издания, на първо място от сп. Български език. Предназначена е за студентите по българска филология, но може да бъде в помощ и на останалите филологически специалности. Систематизирано са представени публикации из областта на правоговора… Прочети повече


Въпроси на езиковата култура. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Елена Георгиева — Езиковата култура и българският книжовен правопис Христо Първев — Българското кннжовно произношение Максим Младенов — Диалектно и книжовно в българския език Тодор Бояджиев — Заемане на чужди думи и борбата срещу тях Стефан Брезински — Стилове на книжовната българска реч Тодор Бояджиев — За тарикатския жаргон Прочети повече

 •  02 October 2016 21:04
 •  259
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Исторически развой на българския език. Част 2: Съвременен български език. Доклади. Колектив

Първи международен конгрес по българистика в Сфия 23 май - 3 юни 1981 г. СЪДЪРЖАНИЕ сбвременен български език ІІуло МИИИСИ (Италия) - Типология на новобългарския глагол .................................. Роземари КЕМЕРЦЕЛ (ГДР) - Формално-семангични наблюдения върху сложни названия от българската обществено-политическа лексика (с оглед на немските… Прочети повече


Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Част 1: Увод и фонетика. Иван Гълъбов

На много широка общославянска и балканска основа авторът разглежда особеностите в звуковия състав на първия писмен език на славяните — старобългарския език. Прави се подробен и аргументиран преглед на условията, при които възниква старобългарската писменост. За доизясняване на чертите на старобългарския език обилно се привличат данни както от историята… Прочети повече

 •  02 October 2016 20:56
 •  266
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Знаете ли българския правопис. Моско Москов

Книгата има преди всичко практически характер. Посочени са почти всички срещани в широката писмена практика правописни грешки, разяснения са причините за тяхното допускане. Отразяването им чрез правописни съотношения (а:ъ, о:у, б:п, в:ф и т.н.) в тестове и съответните отговори към тях прави книгата полезен справочник за отделни справки, за проверка… Прочети повече

 •  01 October 2016 22:01
 •  433
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в езикознанието. За семинарни занятия. Моско Москов, Живко Бояджиев

В „Увод в езикознанието" се разглеждат редица важни проблеми на езикознанието: произход на езика, език и мислене, знаков характер на езика, език и общество, развой и функциониране на езика, език и реч, езикът като система и структура, класификация на езиците, приложение на математическите методи в езикознанието. Застъпени са и някои основни въпроси… Прочети повече


Наръчник по езикова култура. За ученици, студенти и за чужденци, изучаващи български език. Тончо Цоневски

НАРЪЧНИК ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА е практически справочният въпроси из областта на граматиката, стилистиката и правописа и по някои въпроси от теория на литературата. Предназначен е преди всичко за ученици, студенти, коректори, журналисти и за чужденци, изучаващи български език, но е полезно помагало и за немалък кръг образовани българи, занемарили майчиния… Прочети повече

 •  01 July 2016 21:18
 •  318
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Граматика на фантазията. Джани Родари

Словото на Джани Родари е обаятелно. Проницателен наблюдател, Джани Родари има и дарбата да изживява заедно с децата техните приключения из неочакваното, когато те за първи път откриват широкия и необозрим живот. В тази книга децата извършват своите приключения с думите, а понякога думите ги извършват вместо тях. Измислицата и игрите помагат на малкия… Прочети повече


Въпроси на структурата на съвременния български език. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Димитър Тилков — Съгласната й край гласни в съвременния български език 5 Иван Кочев — Фонологичната система в сливенския о-говор..................33 Йордан Пенчев — Семантични класове на конкретните съществителни имена в българския книжовен език .....93 Емилия Пернишка — Синонимиката в белетристиката на Иван Вазов — отражение на взаимоотношенията… Прочети повече

 •  01 July 2016 21:01
 •  234
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Редактиране на различни видове литература. Н. М. Сикорски

В учебника се излагат научните основи на редакторския анализ и методика на редактиране на различните видове литература. Учебникът се състои от три части: В първата се характеризират основните видове и типове литература, а също видовете издания. Типологическите задачи се решават тук съобразно конкретните условия на редакционно-издателската практика… Прочети повече


Единството на българския език в миналото и днес. Колектив

ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В МИНАЛОТО И ДНЕС В българското езикознание досега обстойно и задълбочено са били поставяни и разработвани преди всичко въпросите на книжовния език и териториалните говори. И това е напълно естествено. Основните форми на съществуване на всеки език са тъкмо тези две най-важни негови разновидности. В същност книжовният език… Прочети повече


Български език и стил: ръководство за стилизиране. Моско Москов

Въз основа на богат фактически материал в книгата се разглеждат видовете появи на езиковите единици в речта — звук, сричка, представка, наставка, окончание, дума, словосъчетание, изречение. Разкрита е съответната им употреба: неутрална — не се считат за грешки; порочна — допусканите в широката разговорна и писмена практика и в печата фонетични, граматични,… Прочети повече


Проблеми на българската книжовна реч. Любомир Андрейчин

В книгата се разглеждат въпроси на съвременната ни езикова практика, като се дават и указания за избягване на слабостите. Книгата е предназначена за широк кръг читатели. Прочети повече

 •  30 June 2016 22:22
 •  290
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Прилагателното име като художествено определение. Стоян Стоянов

Прилагателното име като художествено определение Стоян Стоянов Прочети повече


Лингвистика одновременного говорения. Цветан Йотов

Предмет на книгата е самобитната същност на едновременното говорене (синхролалията), наследник на най-древната форма на езиковото общуване — груповата реч. Изследването се стреми на даде отговор на въпросите с каква система от понятия и начини на описание могат да бъдат отразени структурно-функционалните черти на текста, породен в условията на едновременното… Прочети повече


Граматика и семантика на славянските изици в комуникативен аспект. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ J. Kofensky. Komunikativne orientovany prfstup ke gramatickym kategorifm. . 7 A. В. Бондарко. Функции язьшовмх единиц в потенциальном и результативном аспектах.....15 Д. Станишева. Пародия как вид аксиологических текстов....................27 Р. НиЦолова. За отношението между граматика и прагматика................37 R. Grzegorczykowa. Polskieprzymiotnikijakosygnalyaktualizacjitemporalnej… Прочети повече


Помагало по български правопис и пунктуация. Колектив

Помагалото по български правопис и пунктуация включва специално подбрани статии, които осветляват сложната проблематика на българския правопис и пунктуация. То не е наръчник по правопис и пунктуация, а има за цел да представи преди всичко теорията на нашия правопис и пунктуация, различните принципи, на които се основава писменото означаване на българската… Прочети повече