Преглед Категория › Предучилищна подготовка


Азбука на безопасното движение

Учебно помагало по безопасност на движение по пътищата за III (IV) подготвителна група в детската градина Прочети повече

 •  11 March 2020 13:04
 •  118
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Азбука на безопасното движение

Учебно помагало по безопасност на движение по пътищата за III (IV) подготвителна група в детската градина Прочети повече


Безопасност на движението

Дидактични игри за подготвителна група на детската градина Прочети повече


Говор, четене и писане през първите седем години

Първата усмивка на детето, първият жест, в който то влага определено съдържание, първият му опит да "чете" и да "пише" — ето началото на трите сложни дейности — говор, четене и писане. С много любов и проникновение авторът проследява развоя на детето в тези три области. Обилният фактически материал в книгата е доказателство за непрекъснатите… Прочети повече

 •  17 May 2019 15:03
 •  177
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНААз ще бъда ученик

Практическо ръководство за учителя за подготвителна група в детска градина и училище Прочети повече

 •  09 October 2018 14:35
 •  227
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аз ще бъда ученик

Практическо ръководство за учителя за подготвителна група в детска градина и училище Прочети повече

 •  21 August 2018 11:33
 •  227
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  19 August 2018 18:26
 •  219
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  16 August 2018 15:10
 •  219
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 April 2018 13:45
 •  301
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Роден език

Съвременните насоки в развитието на образованието у нас поставят необходимостта от преустройство на цялостния възпитателно-образователен процес в детската градина. Прочети повече


Обучение по плуване в детските градини

В тази книга за пръв път у нас се разглежда обучението по плуване на малки 4—6-годишни деца в предучилищна възраст. Тук е обобщен нашият и чуждестранният опит. В достъпна и популярна форма се разглеждат основните организационно-методически изисквания при работа с деца. Дават се подходящи упражнения и игри. Засегнати са и особеностите на техниката при… Прочети повече

 •  17 February 2018 09:33
 •  345
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  12 December 2017 14:54
 •  609
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  09 November 2017 15:07
 •  240
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Моливко: Родна реч

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  16 September 2017 23:02
 •  639
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА