Преглед Категория › Спорт


Лидерство и толерантност чрез спорт

Програма за развитие на лидерски умения и толерантност в училищното възпитание. Наръчник на водещия Прочети повече

 •  31 December 2019 09:44
 •  116
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Футболни гости

Историята със световноизвестни футболисти, треньори и специалисти, гостували у нас. Книгата съдържа интервюта и снимки на гостите. Прочети повече •  28 December 2019 21:47
 •  110
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРъководство за водния спасител

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Синя трефа

СЪДЪРЖАНИЕ През погледа на англинския преводач — Терънс Рииз 5 Защо играя "Синя трефа" — Омар Шариф 9 Запознаване със синя трефа 11 Качество на цветовете 13 Богата ли е ръката на контроли? 15 Качество на точките 17 Темперамент на играчите 19 Принцип на бързото достигане 20 Някои специални схващания 21 Употребата на "Канапе" 25 Част… Прочети повече
Актуални проблеми на международното олимпийско движение

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ; . . . 5 Олимпийското движение днес А. Солаков 7 Идейно-етичното наследство на Пиер дьо Кубертен Р. Петров .... 26 Обществено-икономическите системи и развитието на олимпийското дви¬жение Н. Петрова 45 Олимпизмът като високо естетико-етическо постижение на античния свят и развитието на олимпийските идеи в светлината на съществу¬ването… Прочети повече
Бистрите сини коридори

50 години плувен спорт в България 1931-1981 г. Прочети повече

 •  17 May 2019 11:47
 •  163
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проблеми на олимпийското движение

Статии, студии, есета / Тираж 1105 екз. Прочети повече


Европейският футбол '88

Новото кралство на оранжевите Прочети повече


Масовата физическа култура и спортът в селата

Сборник материали от Националното съвещание - Софийски окръг, 4-5 декември 1986 г. Прочети повече


Международно спортно движение

Настоящото учебно пособие дава основни сее-дения за целите и задачите на международното спортно движение, за неговите организационни основи и съвременни проблеми, за общите основи на структурата и дейността на международните спортни обединения. Тук са събрани конкретни материали за тези международни обединения, които са включени в програмата на учебния… Прочети повече


Футбол: Енциклопедичен справочник

Енциклопедичният справочник е посветен на един от най-популярните спортове у нас. Информацията, която съдържа, е изключително разнообразна — правила на играта и специфична терминология, данни за международни и световни турнири и вътрешни първенства, биографични справки за наши и чуждестранни спортисти и футболни треньори, сведения за историята и настоящето… Прочети повече

 •  29 December 2018 23:49
 •  342
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  22 December 2018 21:11
 •  520
 •  30
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  15 October 2018 12:51
 •  301
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 October 2018 23:18
 •  205
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 October 2018 15:18
 •  492
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 September 2018 20:59
 •  198
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Към върховете

Второ допълнено издание Прочети повече

 •  23 August 2018 10:00
 •  237
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  02 August 2018 11:56
 •  321
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  02 August 2018 10:32
 •  324
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 August 2018 15:14
 •  267
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Плувайте кроул

За младия спортист Прочети повече


Смесена успоредка

Учебно помагало за специалисти. Прочети повече


Смесена успоредка

Учебно помагало за специалисти. Прочети повече


Смесена успоредка

Учебно помагало за специалисти. Прочети повече

 •  15 June 2018 14:45
 •  196
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  15 June 2018 10:30
 •  264
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 June 2018 12:08
 •  214
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

България на олимпийските игри

"В помощ на физкултурния прпагандист" Прочети повече
Победата над Еверест

Победата над Еверест Юрий Кононов Прочети повече

 •  04 March 2018 10:44
 •  260
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Европейският футбол '88

Новото кралство на оранжевите Прочети повече •  01 March 2018 20:45
 •  491
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пеле Гаринча футболът...

Записки на кореспондента Прочети повече

 •  06 February 2018 11:39
 •  376
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Волейбол. Учебник

Учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров". Прочети повече


Спортна гимнастика: мъже

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Последният рунд

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече