Преглед Категория › Художествена лит

Художествената литература е дял на литературата, чиято основна тема са въображаеми обекти и събития. Сред най-разпространените жанрове на художествената литература са стиховете, романите, приказките, разказите. Те се различава от научнопопулярната и научната литература с някои често използвани литературни похвати. Например, с олицетворението се приписват човешки качества на животни, растения и предмети, чрез сравнението предмет, лице или явление се сравняват с други предмети, лица или явления за по-голяма нагледност. Други характерни похвати на художествената литература са метафората и хиперболата.


За съжаление Няма добавени книги в тази категория.