Преглед Категория › Архитектура и строителство
Единни трудови норми в строителството

За изкопни работи - ръчно и механизирано Прочети повече


Стоманобетон. Л. Маноилов

Второ преработено издание Прочети повече


Числени методи в строителната механика

Крайни разлики. Крайни елементи. Дискретни модели. Матричен запис. Програмиране Прочети повече

 •  16 April 2019 14:55
 •  226
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 March 2019 14:12
 •  190
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  19 November 2018 10:48
 •  796
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеханика на скалите

Приложена в строителството Прочети повече


Железопътно дело. Част 2

Горно строене, коловозни съединения и поддържане Прочети повече

 •  25 July 2018 13:06
 •  268
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЗемна механика

Механика на почвите Прочети повече

 •  30 June 2018 22:45
 •  357
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътища, улици, тротоари и озеленяване

Разходни норми, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече

 •  05 June 2018 10:53
 •  247
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителни кофражи. Строителни армировки

Разходни разчети, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече


Зидарски работи в строителството

Разходни разчети, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече

 •  05 June 2018 10:38
 •  363
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Водопроводи и канализации

Разходни разчети, технологични правила Прочети повече

 •  05 June 2018 10:09
 •  323
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически инсталации в сгради

Разходни разчети. Технологични правила. Нормативи за измерване и приемане Прочети повече


Метална дограма и стоманени конструкции. Изработване и монтаж

Разходни разчет. Технологични правила. Нормативи за измерване и приемане Прочети повече

 •  25 April 2018 14:05
 •  248
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Единни трудови норми в строителството. Книга 3

За кофражни, армировъчни, бетонни, дърводелски, зидарски и други работи нови технологии Прочети повече


Зидани конструкции

Носещи зидани конструкции Прочети повече


Строителни машини

Съдържание Част I Машинни елементи Глава I. Основни понятия от машинната техника и материали, употребявани в машиностроенето 5 1. Основни понятия от машинната техника.................................. 5 2. Материали, употребявани в машиностроенето......................... 7 Глава II. Елементи и начини на тяхното съединяване..........................10… Прочети повече


Използуване на подпочвените води

Целта на настоящата книга е да запознае младите кадри с условията на залагането, произхода, режима и движението на подпочвените води и да покаже конкретни начини за улавянето им с оглед да се задоволят различните водостопански нужди, особено за напояването и водоснабдяването. Прочети повече


Стоманени мостове: Елементи

В този курс са разгледани накратко въпросите - строителни материaли, теория на еластичността, устойчивост и динамика на съорьженията, съпротивление на материалите и строителна механика. По-подробно са разгледани въпросите - основни механични свойства на стоманата, работа на стоманата, оразмерителни методи, товари и коефициент на сигурност, съединителни… Прочети повече


Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци. Част 1-3, 5

Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци. Част 5: Стоманени мостове Прочети повече


Напоителни системи в НР България

Богато илюстрирана книга + много схеми и карти към текста. Прочети повече


Архитектурата на София

Безплатна доставка за книгата в Р. България Прочети повече

 •  05 December 2017 14:08
 •  280
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  22 November 2017 12:30
 •  212
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  22 November 2017 12:26
 •  205
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геодезия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  22 November 2017 12:16
 •  256
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСтоманени мостове. Елементи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  22 November 2017 12:08
 •  238
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСтоманобетон

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Стоманобетон

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  22 November 2017 11:13
 •  211
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  22 November 2017 11:08
 •  238
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА