Преглед Категория › Телекомуникации


Цифрови комутационни системи

Книгата съдържа основите на цифровата комутационна съобщителна техника и принципите на построяване на цифровите комутационни системи. Систематизирани и сравнени са различните структури на трите основни части на цифровите централи — комутационно поле, интерфейс с външната среда (съгласуване, сигнализация и синхронизация) и процесорно управление. Отчетено… Прочети повече

  •  13 April 2020 12:02
  •  92
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАЦифрови телекомуникации

Цифрови телекомуникации - Йохан Гюнтер. Прочети повече


Основы телеграфии и телеграфные станции

В книге излагаются основы телеграфирования, принципы работы электронных переключающих схем на полупроводниковых элементах, устройство и работа стартстопных телеграфных аппаратов ленточного и рулонного типа, фототелеграфная аппаратура, аппаратура с автоматическим обнаружением и исправлением ошибок, автоматические коммутационные станции абонентского… Прочети повече

  •  29 April 2014 08:38
  •  1036
  •  15
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Телекомуникации: Принципи, технологии, стандарти

Здраво книжно тяло, захабен външен вид на кориците. Прочети повече