Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.Малка енциклопедия за голямата кибернетика

Както казва сам авторът, в тази книга той е събрал три книги едната може да се чете, другата да се разглежда, а третата да се използува като справочник. В нея има малки увлекателни разкази за необикновеното и чудното в кибернетиката, а многобройните фигури с подробни обяснения разкриват същината на предмета. Едновременно с това тя е малка енциклопедия.… Прочети повече


Наръчник на инженера. Част 2: Механика

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 •  22 April 2020 14:20
 •  115
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полупроводникова техника. Част 1: Полупроводникови елементи

Полупроводникова техника. Част 1: Полупроводникови елементи Атанас Шишков Прочети повече


Изолационни лакове

Практическо приложение на съвременните електроизолационни лакове Прочети повече


Обща електротехника

Лабораторни упражнения за неелектротехнически специалисти Прочети повече


Разпределители {Ф. Велков}

Библиотека на електромонтьора Прочети повече

 •  28 December 2019 19:43
 •  118
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЖивачни луминисцентни лампи

Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Зъбни предавки

Национална конференция Октомври 1974 Доклади Прочети повече

 •  10 May 2019 10:50
 •  222
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТехнология на горно дамско облекло и бельо

Учебник за II, III и IV курс на техникумите и професионално-техническите училища Прочети повече •  07 May 2019 13:35
 •  179
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОрганизация и управление на минната промишленост

Н. Царевска, А. Тодоров, Б. Желязкова, Д. Шекерджиева, З. Йохнева Прочети повече


Интегрирани системи за комплексна автоматизация

В книгата са разгледани структурите, функциите и техническите средства на съществуващите системи за автоматизации. Описани са основните понятия,архитектурните особености и функционалните нива на интегрираните системи за автоматизация на непрекъснати производства въз основа на документацията на водещи производители на технически средства и системи за… Прочети повече


Оптимизация на производствените системи

В книгата са изложени от позициите на системния подход основни принципи и методи за оптимизация на производствените системи. Последователно са разгледани модели и решения на оптималното управление при квадоатичен критерий за качеството, при непълна информация и при структурни и функционални ограничения. Описани са модели, схеми и методи за оптимизация… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия природолюбител

Речникът отговаря на много въпроси от областта на биологията, природозащитата и селското стопанство. Някои от тях са разгледани в исторически план и отразяват съвременните постижения на науката. Включен е голям справочен материал за различни биологични явления, за много растителни и животински организми, за редки и защитени видове, за наблюдения, които… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия техник

Поредицата „Енциклопедични речници за ученици и юноши" на съветското издателство „Педагогика" се реализира у нас съвместно от ДИ „Д-р Петър Берон" и ДИ „Народна просвета". Изданието разглежда основни въпроси от всички клонове на техниката. Статиите са написани научнопопу-лярно, лаконично и дават възможност за пътешествие в света на машините, механизмите,… Прочети повече


Маслонапълнени кабели за 110 kv

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Елeктрически машини с малка мощност

Технически данни. Схеми. Намотки. Ремонт Прочети повече


Електропроводи

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Монтаж на проводниците на електропроводи за високо напрежение

Поредици и библиотеки: Библиотека на електромонтьора Прочети повече

 •  05 February 2019 11:49
 •  303
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  30 January 2019 16:48
 •  185
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАХидрокинетични електроцентрали

Книгата е в пряка помощ на всеки, който има технико-икономически интерес да оценява инвестиционни проекти за хидроенергийни паркове от хидрокинетични турбини, както и единични хидрокинетични агрегати. Това е първия труд у нас, насочен към оптималното проектиране, изграждане и експлоатация на хидрокинетични електроцентрали, и то с използването на най-новите… Прочети повече


Хидрокинетични електроцентрали

Книгата е в пряка помощ на всеки, който има технико-икономически интерес да оценява инвестиционни проекти за хидроенергийни паркове от хидрокинетични турбини, както и единични хидрокинетични агрегати. Това е първия труд у нас, насочен към оптималното проектиране, изграждане и експлоатация на хидрокинетични електроцентрали, и то с използването на най-новите… Прочети повече

 •  19 November 2018 09:04
 •  209
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 November 2018 23:04
 •  177
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 November 2018 23:37
 •  165
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 November 2018 18:29
 •  186
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 November 2018 15:56
 •  504
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стъкло и фина керамика. Програма

Пета научно-техническа конференция 2-4. X. 1975 г., Варна Прочети повече


Стъкло и фина керамика. Програма

Пета научно-техническа конференция 2-4. X. 1975 г., Варна Прочети повече


Стъкло и фина керамика. Програма

Пета научно-техническа конференция 2-4. X. 1975 г., Варна Прочети повече

 •  29 August 2018 09:24
 •  514
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПревоз на опасни товари в цистерни

Специализиран курс по ADR за водачи на МПС Прочети повече

 •  25 August 2018 15:54
 •  241
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  29 July 2018 13:27
 •  223
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА