Преглед Категория › Медицина и биология
Инфаркт на миокарда. Под редакцията на проф. Л. Томов

Книгата е предназначена за специалистите кардиолози и интернисти, както и за лекарите от други специалности и на общомедицинска практика. Прочети повече


Обща биология. Радой Попиванов, Ботю Ботев

Учебник за студенти по медицина и стоматология Прочети повече
Медицина, педагогика, поведение

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Синдром на антителна недостатъчност в детската възраст

СИНДРОМ НА АНТИТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10—15 ГОДИНИ СВЕТОВНАТА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА БЕШЕ ОБОГАТЕНА С МНОГО ДАННИ ОТНОСНО БИОЛОГИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЯТА НА ИМУНОГЛОБУЛИНИТЕ В ЧОВЕШКАТА ПАТОЛОГИЯ. ПРОУЧЕНИ СА КЛИНИЧНИТЕ ПРОЯВИ ПРИ ОТКЛОНЕНИЯ В ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА. ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ НА ИМУНОЛОГИЧНАТА ПАТОЛОГИЯ… Прочети повече


Клинично-лабораторни показатели в педиатрията

Съвременната клинична медицина използува все гга-широко клиничнолабораторни показатели за обективна оценка на състоянието здраве и болест. Изкуството да се диагностицира и лекува се определя до голяма степен от възможностите да се направят съвременни лабораторни изследвания и да се оценяват правилно лабораторните параметри. За детската възраст са характерни… Прочети повече


Биология за всички

Научно-популярна книга Книгата е предназначена за читателите, които се интересуват от постиженията на съвременните биологични науки. Увлекателно и заинтригуващо в нея се разказва за "молекулните пирати" — вирусите, които заедно с микробите са наши врагове от незапомнени времена, и за усилията на учените да ги превърнат в приятели на човека.… Прочети повече
Хроничен бронхит

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 •  31 December 2019 17:55
 •  119
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хронични колити

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Функционално изследване на болните от силикоза

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 •  22 December 2019 16:40
 •  134
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  10 June 2019 13:58
 •  283
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анатомия, физиология и хигиена на детето

Учебник за учителските институти за детски учителки Прочети повече


Антибиоза и антибиотици

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 •  30 May 2019 09:28
 •  330
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОчни болести. Р. Големинова, М. Матев

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Обща физиотерапия. Д. Кочанков, А. Челебиев, К. Хекимов

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече
Гинекология. Илия Щъркалев

За средните медицински училища Прочети повече


Хигиена на храненето

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Еволюция на цветните растения и флорогенезис. Том 2

Сложноцветни, кръстоцветни, житни растения и острицови Прочети повече

 •  13 May 2019 13:12
 •  167
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Нефрология в детската възраст

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Медицинска микробиология

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Медицинска психология

Учебник за средните медицински училища Прочети повече

 •  25 April 2019 12:05
 •  189
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клинични наблюдения в кардиологията

Под редакцията на проф. Юрий Белов Прочети повече


Гнойни менингити

Авторката на монографията е опитен дългогодишен сътрудник в Клиниката по инфекциозни болести в Медицинска академия — София. Въпросът за гнойните менингити в последните години отново се актуализира и ангажира вниманието на различни специалисти от практиката. В книгата е дадено системно изложение върху етиологията, патогенезата, клиничната картина и… Прочети повече


Хронични хепатити

Без подчертавания в текста Прочети повече

 •  25 April 2019 09:40
 •  185
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИмунни кръвни заболявания

В последното десетилетие наред с класическата морфологична хематология се разви една нова специалност — имунохематологията, предмет на която са онези кръвни заболявания, патогенезата и клиничните прояви на които са свързани с имунни реакции от типа на реакцията антиген — антитяло. Към тези заболявания се отнасят хемолизната болест у новороденото, при… Прочети повече

 •  28 February 2019 14:12
 •  250
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 February 2019 11:07
 •  373
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОчни прояви в общата диагностика

При нервни, вътрешни и други заболявания Прочети повече •  25 February 2019 14:09
 •  159
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  02 February 2019 21:20
 •  335
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАБолката

Фармакологично повлияване Прочети повече

 •  22 January 2019 16:44
 •  274
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Афазии, апраксии, агнозии

Невро-психологически аспекти Прочети повече

 •  22 January 2019 16:39
 •  171
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българската медицина през Възраждането

Биографии и трудове на бележити медици Прочети повече

 •  19 January 2019 18:54
 •  196
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клиника на олигофренията

За студенти-олигофренопедагози Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за медицински сестри Прочети повече


Rheumatoid Arthritis Pathogenetic

Pathogenetic Mechanisms and Consequences in Therapeutics Прочети повече

 •  10 November 2018 14:52
 •  216
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРъководство за практически упражнения по химия

Учебник за студенти по медицина и стоматология Прочети повече •  24 October 2018 11:43
 •  217
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социална медицина

За студенти по медицина Прочети повече