Преглед Категория › Маркетинг, реклама и PR

от Уикипедия, свободната енциклопедия Маркетинг (на английски: Marketing – пазарно поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара) е съвкупността от действия, чрез които предприятие извлича изгода от пазара. Най-общо те са: 1. Пазарни проучвания и сондажи; 2. Издигане на идеи и почини за нови изделия и услуги (решения); 3. Нагаждане на предлаганите решения към пазарните изисквания; 4. Разгласа (реклама и външни връзки или „пиар“); 5. Продаване или пласмент на решенията. Взаимодействието между различни дисциплини в маркетинга се изразява с понятието маркетингова смес (на английски: Marketing Mix). Маркетингът се появява като схващане в началото на ХХ век в Северна Америка. Отогава определението му търпи постоянно развитие. Първоначално то се отраничава до пазарни проучвания и определяне възможностите за пласмент. Широковъзприето и общо определение го разглежда като откриване, снабдяване, задоволяване и задържане на потребители. Днес Американската маркетингова асоциация (AMA) го разглежда като създаване, разгласяване и предоставяне стойност на пазара и управляване отношенията с него за взаимна облага на предоставители и потребители. Британският Хартиран институт по маркетинг (СIМ) го разглежда като идентифициране, предугаждане и задоволяване на потребителско търсене с оглед печалба. Маркенигът става повсеместен в организационните схеми на предприятията от напредналите икономики след Втората световна война. Разпространява се като обособена и обхватна съчетаваща функция из развитите икономики през 1960-те години. В този си вид достига световен мащаб към 1990-те години. До 1980-те години маркетингът се смята за по-малко или повече творческо поприще. Съвременната теория за маркетинга, обаче, до голяма степен почива върху икономически схващания като добавена стойност и стойност в обращение. Нарастващата намеса на ред други научни дисциплини – психология, социология, антропология и статистика – превръщат маркетинга в своеобразна сборна полунаучна дисциплина, все по-широко преподавана и във висши учебни заведения от 1960-те години насам...Маркетинг {Радка Илиева}

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА................................. 5 1. Възникване и развитие на маркетинга. Съвременното разбиране за маркетинга ................................................ 5 1.1. Кратък исторически преглед. Условия за възникване и развитие на маркетинга. Етапи в развитието на маркетинга............5 1.2. Дефиниране… Прочети повече

 •  10 January 2019 13:23
 •  279
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  07 January 2019 16:47
 •  224
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПъблик рилейшънс

Технология и практика Прочети повече


Маркетинг в търговията и международния бизнес

Богомил Андонов, Дияна Найденова, Венко Шишков Прочети повече


Репродуктивен маркетинг 101

Следвай стъпките, които водят към благосъстояние Прочети повече
Рецепти за успех

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Поредици и библиотеки: Продукт. Реклама, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:52
 •  251
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеждународен маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:41
 •  376
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 November 2017 17:38
 •  255
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Директен маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:33
 •  259
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМаркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:18
 •  399
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

45-секундната лекция, която ще промени живота ви

Поредици и библиотеки: Семинари "Десет урока върху салфетка", Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Мениджмънт без граници

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  03 November 2017 11:16
 •  404
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  26 July 2017 17:07
 •  359
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМаркетинг съвети от А до Я

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  27 June 2017 17:26
 •  379
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основни принципи на мрежовия маркетинг

Как да изградим бизнес с дълготрайни доходи Прочети повече

 •  16 February 2017 11:55
 •  315
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Създаване на марка. Въведение в търговските марки за малките и средни предприятия. Константин Манев

Настоящата брошура е резултат от подписано споразумение между Патентното Ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за адаптиране на широко разпространените издания на СОИС, предназначени за малките и средни предприятия. Те са част от поредицата "Интелектуалната собственост в услуга на бизнеса".… Прочети повече


Маркетинг. 30 успяващи български фирми. Невяна Стефанова Данаилова

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГ- ОБЩИ ПОНЯТИЯ.................................9 Казуси: Машиностроене и химия 1. „Пластмасови изделия" АД, гр. Средец ................................20 2. „Елкабел" АД, гр. Бургас............................................30 ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВ ПРОЦЕС И МАРКЕТИНГОВА ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА ......37 Казуси: Електроника… Прочети повече


Маркетинг. 30 успяващи български фирми. Невяна Стефанова Данаилова

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГ- ОБЩИ ПОНЯТИЯ.................................9 Казуси: Машиностроене и химия 1. „Пластмасови изделия" АД, гр. Средец ................................20 2. „Елкабел" АД, гр. Бургас............................................30 ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВ ПРОЦЕС И МАРКЕТИНГОВА ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА ......37 Казуси: Електроника… Прочети повече


Einladungs-Druckerei für Windows. Ina Erwen, Monika Kipp, Christian Ohle

System- PC 386 oder höher Voraussetzungen: Mind. 4 MByte Arbeitsspeicher • Windows 3.1/WfW 3.11 • Maus, von Windows unterstützter Drucker Einladungs-Druckerei Mehr als 40 Anlässe: Einladungen und was dazugehört Feiern ist schön, aber das Drumherum kann auch ganz schön schlauchen: Einladungen verschicken, Tischkarten basteln, Menükarten komponieren,… Прочети повече

 •  15 February 2017 20:57
 •  588
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на маркетинга. Книга 1-2. Филип Котлър

Основи на маркетинга. Книга 1-2 Филип Котлър Прочети повече


Рецепти за успех. Пъблик рилейшънс. Медии. Реклама. Гворги Калагларски

СЪДЪРЖАНИЕ I РАЗДЕЛ. ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС Общественото мнение и пъблик рилейшънс Здравко Райков.................5 Нова историческа разновидност на общественото мнение Минчо Драганов............ 8 Персоналният имидж Милко Петров.......................................................................................................................16 Пъблик… Прочети повече


Бизнес комуникации и делови преговори. Джо Фийлд, Бари Хой, Кристофър Уолдъб

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ПРЕГОВОРИ ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ МОДУЛА Представяме ви още един учебен модул от курса за получаване на сертификат за специалисти по банково дело. Когато прочете въведението, вече ще знаете: каква е структурата на модула; как ви препоръчваме да изучавате представения в него материал. Обучението ви в курса за специалисти по банково дело ще… Прочети повече
Маркетинг. Колектив

ПРЕДГОВОР „Вървя бавно напред, но никога назад." Ейбрахам Линкълн Драги читатели, Пред Вас е ново издание - „Маркетинг". Авторският колектив положи усилия, за да усъвършенства текста и да разработи по-добър учебник от „Въведение в маркетинга". Причините са няколко: Първата произтича от убеждението, че сравнително рано появилото се българско издание… Прочети повече


Речник на рекламните термини. Димитър Доганов

УВОД Предлаганият на читателя речник се издава 155 години след отпечатването на първата българска обява. През този период постепенно се създава една значителна и доста богата рекламна лексика. Голяма част от нея са специфични термини, използувани в рекламната литература и професионалната реч на организатори по рекламата, аранжори, дизайнери, рекламни… Прочети повече


Бренд-менеджмент. Учебно-практическое пособие. Т. Лейни, Е. Семенова, С. Шилина

Лейни Т.А., Семенова Е.А., Шилина С.А. Брендме Учебно-практическое пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. — 228 с. В книге рассматриваются понятие бренда, принципы его создания, построения, внедрения, а также вопросы продвижения и развития. Приведены принципы сегментирования и маркетингового исследования рынка, способы оценки… Прочети повече


Стратегически маркетинг. Специализиран курс. Иван Баръмов

СЪДЪРЖАНИЕ: ГЛАВА 1.ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМИТЕ НА МАРКЕТИНГА. 1.1. Същност на маркетинга..................................................................7 1.2.функции на маркетинга.................................................................11 1.3. Как модерният бизнес възприема маркетинга?.......................12 ГЛАВА 2.ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ… Прочети повече


Клинична ортопедия. Колектив

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Преиздаването на ръководството по Клинична ортопедия се наложи поради това, че първото издание е отдавна изчерпано. Второто издание е допълнено с нови нозологични единици и текстът на места е коригиран. За съжаление в него липсват част от документационните материали (фотоснимки и рентгенови копия). Пълното възстановяване… Прочети повече


Пъблик рилейшънс и новите медии. Колектив

Сборникът "Пъблик рилейшънс и новите медии" съдържа докладите и научните съобщения на 27 участници в Четвъртата международна научна конференция на същата тема, състояла се на 22 и 23 май 2001 г. в София. Тя бе организираш от Катедрата на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" на Факултета по журналистика и масова комуникация… Прочети повече


Маркетинг в индустрията. Димитър Стоянов

Пред Вас е нова книга по маркетинг. Тя е опит за пълно и систематизирано изложение на въпросите на маркетинга в индустиалния бизнес. Нейната основна задача е да предостави съвременен учебник за основните концепции и за ролята на маркетинга и маркетинговата стратегия в успешното развитие на фирмата, а също така практическо ръководство за вземане на… Прочети повече

 •  15 February 2017 16:40
 •  321
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетинг. Елена Маринова

Книгата, която държите 6 ръцете си. съдържа методики, алгоритми и практически правила в областта на стратегическото маркетингово планиране за разработване на продуктови и рекламни стратегии. Изложени са идеи, които са използвани при създа ването на компютърна система за продуктово - пазарна стратегия на фирма. „Маркетинг - продукт, реклама" ще… Прочети повече

 •  08 February 2017 12:09
 •  272
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетинг и реклама. Част 2. Николай Щерев, Мита Георгиева, Вера Петканчин

Този учебник е логично продължение на фундаменталния учебник по МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - част първа. От неговото съдържание ще може да получите познания за планиране, организиране и провеждане на маркетингови проучвания с оглед изготвяне на маркетингова стратегия. Във връзка с това тук са включени теми, обхващащи обработката на маркетинговата стратегия… Прочети повече


Основи на маркетинга. Надежда Димова, Галина Младенова

ВЪВЕДЕНИЕ Маркетингът е интердисциплинарна област на познанието, определяна като наука, изкуство, философия, предизвикателство от редица учени и изследователи в глобален мащаб и същевременно неизменна част от управлението на организациите. Изключително бързата динамика на развитие не позволява изучаването му да бъде вкарано в рамки и ограничения и… Прочети повече

 •  06 August 2016 22:43
 •  403
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРекламата. Понятия. Правила. Примери. Светозар Кръстев

Какво представлява рекламата? - Харчене на пари, които мнозина считат, че са хвърлели ла вятъра... - Организиране на работа, която се дезорганизира от производството и търговията... - Търсене на убедителни аргументи, които не съществуват... - Да те карат да работиш спокойно с нервни хора и да спазваш срокове, които твърде малко зависят от теб... -… Прочети повече


Рекламата, каквато е. Димитър Доганов, Ференц Палфи

Димитър Доганов - един от създателите на концепцията за образа на марката. Той обосновава, заедно с Палфи и Грайферт, схемите за симбиоза на образ и звук при тоталните комуникации. Негово е понятието „бариерен пъблик рилейшънс". Съвместно с Маламин създава чеклист за тестване на каталози. Учител на две поколения български рекламисти. Автор на 30… Прочети повече


Войната на марките: 10 златни правила за създаване на марка победител. Уроци за нови и стари играчи в икономиката. Дейвид Ф. Д' Алесандро, Мишел

С тази книга искам да помогна на създателя на марки да спечели на всички фронтове - вътрешни и външни. Не е лесно да се създаде велика марка. Необходимо е ръководството да убеди отделите да следват вашата визия. Необходим е артистичен усет за пропорция и време. Необходима е безмилостна готовност за разграничаване на собствената от конкурентните марки… Прочети повече


Увод в мениджмънта на рекламата. Камен Каменов

Увод в мениджмънта на рекламата" разкрива какво стои зад крайния успешен продукт, с който потребителят влиза в контакт - огромен по обем работа, вследствие на един систематизиран подход и адекватно полагане на рекламните цели. Творчеството в рекламата добива смисъл само когато е подчинено на маркетинговата стратегия и е плод на дисциплинираните… Прочети повече

 •  05 August 2016 22:08
 •  413
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рекламата, каквато е. Димитър Доганов, Ференц Палфи

Димитър Доганов - един от създателите на концепцията за образа на марката. Той обосновава, заедно с Палфи и Грайферт, схемите за симбиоза на образ и звук при тоталните комуникации. Негово е понятието „бариерен пъблик рилейшънс". Съвместно с Маламин създава чеклист за тестване на каталози. Учител на две поколения български рекламисти. Автор на 30… Прочети повече

 •  05 August 2016 21:57
 •  384
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетинг. Лилия Каракашева, Лиляна Менчева, Благодатка Маркова

Учебникът е разработен по утвърден от МОН учебен план и по учебна програма, утвърдена от Програмния съвет по икономика и мениджмънт на НИО - София. Предназначен е за ученици от средните училища по мениджмънт и чужди езици. Научен ръководител на програмата - проф. д-р М. Митрополитски. Лилия Каракашева, Лиляна Менчева, Благодатка Маркова МАРКЕТИНГ ©… Прочети повече


Моделът на успеха 22, или как да успяваш в България. Анатоли Георгиев, Георги Стайков, Емил Спахийски

За първи път в България, 22 години след началото на прехода, 22-мауспели българи – икономисти,политици, артисти, спортисти - разкриват тайната на своя успех. Оказва се, че в основата на успеха им стои модел, който всеки път, когато бъде приложен, води до успех. Не е важно какво е образованието ти, какви са уменията ти или кого познаваш. Важно е просто… Прочети повече


Управление на маркетинга. Структура на управлението на пазарното предлагане. Филип Котлър

„Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане" е класика, защото името на Филип Котлър е синоним на маркетинга. Книгата засяга всички теми, които един директор по пазарно предлагане трябва добре да познава. Води читателя в новия, дързък свят на интернет, който променя из основи начина, по който потребителите купуват,… Прочети повече


Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. И. Алешина

Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров И. Алешина Прочети повече


Паблик Рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса. Колектив

От издателя Паблик рилейшнз - отношения с общественностью - выступают ныне как наивысшее достижение современного коммуникационного менеджмента. В книге изложены методические основы и рекомендации по организации связей с общественностью в сфере бизнеса. Предложеннаякнига является учебным пособием по курсу `Паблик рилейшнз`, который преподается во многих… Прочети повече

 •  05 August 2016 21:30
 •  326
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Агромаркетинг. Рангел Трендафилов, Антоанета Симова

АГРОМАРКЕТИНГ Целта на тази книга е да интегрира аспектите на маркетинга на хранителните cmoku с традиционния маркетинг на селскостопански суровини. Този нов подход запълва известна празнота и позволявя двете сравнително обособени дисциплини да се обединят в една. Авторите работят отдавна в дадената област. Развитите в книгата идеи са резултат от дългогодишната… Прочети повече

 •  05 August 2016 21:26
 •  287
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

21. век - век на хиперманипулацията. Лятна школа по Пъблик рилейшънс. Колектив

Съдържание Основни доклади Медиите срещу историята, Георги Лозанов................6 Манипулацията и Пъблик рилейшънс в новия век, Жак Динан.........10 Модерните технологии като средство за манипулация през 21. век, Руси Маринов.......14 За някои предпоставки на медийните манипулации, Орлин Спасов.............25 Манипулативни модели на Пъблик рилейшънс… Прочети повече


Маркетингово планиране. Галина Младенова

Въведение Уважаеми читатели, Тази книга е резултат от почти десетгодишна изследователска, преподавателска и консултантска работа в областта на маркетинговото планиране. Тя беше замислена така, че да обогати преподавания в УНСС курс „Маркетингов: план". В процеса на нейното разработване обаче стана ясно, че материалът значително надхвърля ограничените… Прочети повече


Търговските марки. Част 1-2. Мария Златарева, Павко Иларионов

Търговските марки. Част 1: Търговската марка, като част от триединството - стока, марка и потребител, е чувствително цвете, податливо на капризите на епохата и хората, изискващо много грижи и внимание още от самото му засаждане! Състоянието на това цвете е индикатор за състоянието на Вашия бизнес! Виталността на цветето означава, че и Вашият бизнес… Прочети повече

 •  29 March 2016 14:13
 •  345
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пъблик рилейшънс и новите медии. Колектив

Сборникът "Пъблик рилейшънс и новите медии" съдържа докладите и научните съобщения на 27 участници в Четвъртата международна научна конференция на същата тема, състояла се на 22 и 23 май 2001 г. в София. Тя бе организираш от Катедрата на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" на Факултета по журналистика и масова комуникация… Прочети повече


Формула на успеха: Маркетинг - въпроси и отговори. Пьотър Завялов, Вячеслав Демидов

Маркетингът е съчетание от икономика, инженерно дело, психология, пропаганда, търговия, планиране и прогнозиране. В книгата се дават основните теоретични положения на маркетинга като система за пазарно ориентиране на производството, препоръки за излизането на външния пазар, и то предимно с нови изделия, с отчитане на интересите и потребностите на потенциалните… Прочети повече

 •  28 March 2016 21:59
 •  289
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Краят на рекламата, каквато я познаваме. Серджо Зийман

В тази книга, събрала овациите на мениджъри и клиенти, Серджо Зийман - незабравим като маркетинг мениджър на Coca-cola, оповестява края на сегашните рекламни и маркетингови практика. Той твърди, че хората, които се занимават професионално с реклама, са пожертвали основната си цел: да продават продукта, който рекламират. Вместо това създават дизайнерски… Прочети повече

 •  28 March 2016 21:49
 •  351
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Публична комуникация. Здравко Райков

Тази книга за първи път у нас разглежда публичната комуникация (позната и под наименованията „връзки с обществеността" и „пъблик рилейшънс") като ефективна социална технология за постигане на взаимоизгодно сътрудничество между една организация и нейните публики. Авторът разкрива социалните предпоставки за появата на публичната комуникация, историята… Прочети повече

 •  28 March 2016 21:44
 •  321
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Marketing Strategies for Nonprofit Organizations. Siri Espy

Marketing Strategies for Nonprofit Organizations is a practical, easy-to-read guide to marketing strategy for the nonprofit organization. Written for the student and the practitioner of nonprofit management, the book provides a concise overview of marketing that can help the reader develop and apply strategic marketing principles. Pull of examples… Прочети повече

 •  28 March 2016 21:32
 •  337
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетинг. Теории, термини, тестове. Невяна Кръстева

Анотация Изданието съдържа: Същност на маркетинга, маркетингова концепция и маркетингов микс Маркетингова обкръжаваща среда. Маркетингови проучвания Стратегически маркетинг Процес на иновации Маркетингова продуктова /стокова/ политика Потребителско поведение Сегментиране Позициониране на пазара Маркетингова пласментна политика Маркетингова ценова политика… Прочети повече


Какво е маркетинг? Alvin S. Silk

Книгата „Какво е маркетинг?" осигурява основите, върху които да започне изграждането на маркетингови умения и познания, необходими в огромното многообразие от ситуации. Тя е за всеки, чиито професионални интереси са свързани с определянето и изпълнението на стратегиите на една организация. Предоставя ценна историческа информация за разбирането… Прочети повече

 •  28 March 2016 21:23
 •  376
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетингов план. Юлия Узунова

Въз основа на наши конкретни изследвания Върху функционирането и резултатите на фирмените дейности се откроява един основен бизнес проблем - маркетинговото планиране. В действителност фирмите извършват бюджетиране на стопанските си резултати, но те рядко са основани на маркетингови разчети и план. Това категорично води до игнориране планирането и очакваните… Прочети повече


Маркетинг на потребителските стоки. Септемврина Костова

Маркетинг на потребителските стоки Септемврина Костова Прочети повече


Маркетинг. Продукт, реклама. Елена Маринова

Тази книга съдържа методики, алгоритми и практически правила в областта на стратегическото маркетингово планиране за разработване на продуктови, ценови и рекламни стратегии. "Маркетинг" ще ви помогне да разработите маркетингова стратегия на вашата фирма; да планирате асортимента на продукцията; да разработите пазарна стратегия за нов продукт… Прочети повече

 •  28 March 2016 21:09
 •  321
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетинг. Продукт, реклама. Елена Маринова

Книгата, която държите В ръцете си. съдържа методики, алгоритми и практически правила в областта на стратегическото маркетингово планиране за разработване на продуктови и рекламни стратегии Изложени са идеи. които са използвани при създаването на компютърна система за продуктово - пазарна стратегия на фирма. „Маркетинг - продукт, реклама" ще ви… Прочети повече

 •  28 March 2016 21:02
 •  322
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международен маркетинг. Бистра Боева

Международен маркетинг Бистра Боева Прочети повече

 •  28 March 2016 17:57
 •  278
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Марките на любовта. Бъдещето отвъд търговските марки. Кевин Робъртс

Кевин Робъртс не само че оглавява успешно световноизвестната компания за идеи Saatchi & Saatchi (над 7000 души служители в 82 страни), но е и автор на красивата и смела книга: "Марките на любовта - бъдещето отвъд търговските марки". Тя е красива, защото наистина всяка отделна страница от нея има "своя визуален пулс", а е смела достатъчно, за да отрече… Прочети повече


Модерната реклама. Лучия Илиева

СЪДЪРЖАНИЕ Глава I. Същност на рекламата............4 Глава II. функции и въздействие на рекламата.............8 Глава III. Исторически преглед на рекламата ...........11 Глава IV. Видове рекламни изяви ...............15 ГлаваУ. Видове реклама.....................20 Глава VI. Видове рекламни медии. Сравнителен анализ ........24 Глава VII. Психологически… Прочети повече


Как да правим маркетингови проучвания. Пол Н. Хейг, Питър Джаксън

Всеки който има намерение да осъществява проекти, свързани с маркетингово проучване, но е с вързани ръце, поради недостатъчна компетентност или липса на практически опит, ще установи, че държи в ръцете си един практически наръчник, който се ползва изключително лесно и включва: • планиране на маркетингово проучване; • извършване на кабинетни проучвания;… Прочети повече

 •  28 March 2016 17:42
 •  210
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да правим маркетингови проучвания. Пол Н. Хейг, Питър Джаксън

Всеки който има намерение да осъществява проекти, свързани с маркетингово проучване, но е с вързани ръце, поради недостатъчна компетентност или липса на практически опит, ще установи, че държи в ръцете си един практически наръчник, който се ползва изключително лесно и включва: • планиране на маркетингово проучване; • извършване на кабинетни проучвания;… Прочети повече


Въведение в маркетинга, стратегия на маркетинга и международен маркетинг. Платон Томас

Увод След епохата на индустриалната революция настъпи „бум" в производството на продукти. Огромен брой продукти вече се произвеждат много по-бързо отколкото преди, в резултат на което бързо се създава проблем за пласирането на тези продукти в потреблението. Маркетингът през онази епоха и до Втората световна война е играл улесняваща роля за пласирането… Прочети повече


Техника на маркетинговото проучване. Платон Томас

КРАТКА БИОГРАФИЧНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТОН ТОМАС Роден през 1954 г. в Александруполи, Гърция, където завършва гимназия. Следва специалност „Държавна администрация" в университета „Пандион" и специализира маркетинг (Master in Science) в университета в Newcastle Upon Thyne, Англия. Също така притежава диплома от следдипломен курс за професионална квалификация… Прочети повече


Управление на цялостното качество и маркетинг. Стефанос Ексарху

УВОД Настоящият труд засяга особено наболели за предприятията въпроси, особено за малките и средни предприятия, които днес водят битка или за своето оцеляване или за развитието си. Първият въпрос е свързан с управлението на Цялостното Качество за предприятия, които произвеждат стоки или предоставят услуги. Акцентът пада обаче върху Личното Качество,… Прочети повече

 •  28 March 2016 17:20
 •  276
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  28 March 2016 17:16
 •  280
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМаркетинг в туризма. Димитър Доганов

Маркетинг в туризма Димитър Доганов Прочети повече


Въведение в маркетинга. Колектив

Въведение в маркетинга Колектив Прочети повече

 •  28 March 2016 17:07
 •  265
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в маркетинга. Колектив

Въведение в маркетинга Колектив Прочети повече

 •  28 March 2016 15:16
 •  397
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кешвъртайзинг или как да спечелим много пари от всичко. 100 тайни на рекламата. Дрю Ерик Уитмън

100 начина да увеличите директно вашите приходи чрез реклама! Боклук, боклук, боклук! Това е определението ми за 99 % от рекламата в днешни дни. Тя е глупава. Скучна. Слаба. Не струва дори колкото хартията, на която е отпечатана. Гневен ли съм? Не! Реалист? Да! Погледнете в собственото си кошче за боклук! Колко от глупостите, които сте получили по… Прочети повече

 •  28 March 2016 15:12
 •  242
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Маркетингово планиране. Галина Младенова

Доц. д-р Галина Младенова е родена на 5.05.1959 г. в град Шумен. Висшето си образование получава в Руската икономическа академия "Г. В. Плеханов", а през 1988г. защитава дисертация и й е присъдена докторска степен по икономика. Специализирала е в Университета в Лимерик, Ирландия; Университета "Гилдхол", Лондон; Университета в Лимбург, Белгия, Университета… Прочети повече

 •  28 March 2016 15:09
 •  307
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ключ към маркетинга. Ангел Геров, Боян Дуранкев, Ирена Кунева, Христо Медаров, Христо Катранджиев

Предговор Авторите на тази книга нямат намерението да представят на следващите страници поредната българска визия за маркетинга. Тяхната задача е no-друга, а именно: да представят своите виждания по определени основни теми на маркетинга, да ги осъвременят (доколкото е по силите им) и същевременно да представят първото в България систематизиране на… Прочети повече

 •  28 March 2016 15:05
 •  278
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международен маркетинг. Анализ, стратегии, реализация. Найден Найденов

В учебника се разглеждат проблемите на маркетинга в международен план, неговото възникване и развитие, обусловено от устойчивите темпове на икономически растеж в световен мащаб, от либерализирането на международната търговия и развитието на външноикономическите връзки. Изяснени са особеностите на международния маркетинг, проявяващ се по целия цикъл:… Прочети повече


Маркетингови изследвания. Кратък курс. Симеон Желев

Книгата покрива основната част от лекционния курс на бакалавърската степен на студентите от няколко специалности на УНСС. "Книгата покрива основната част от лекционния курс, който чета пред бакалавърската степен на студентите от няколко специалности на УНСС. От това става ясно за кого тя е предназначена основно. Като съм търсел умишлено малък обем… Прочети повече

 •  28 March 2016 14:57
 •  290
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медияпланиране на рекламната кампания. Христо Катранджиев

Второ преработено и допълнено издание. Христо Катранджиев преподава маркетинг, реклама, бренд мениджмънт и маркетингови изследвания в УНСС, НБУ и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Специализирал е в САЩ (2001 г.) и Италия (2003 г.). Автор е на десетки статии в областта на маркетинга и рекламата, съавтор е на учебниците "Комуникационна политика",… Прочети повече


Цените в системата на маркетинга. Свободка Класова

Съдържание Въведение............................5 Първа глава РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ДВОЙСТВЕНАТА ПРИРОДА НА ЦЕНОВАТА СИСТЕМА....................... ! 1 1. Теоретични аспекти на цените и ценообразуването. Ценовата в контекста на икономическата система............... 11 2. Управление на ценовата като елемент от маркетинговата система.................23 Втора… Прочети повече

 •  28 March 2016 14:49
 •  252
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Интегрирани маркетингови комуникации. Димитър Доганов, Боян Дуранкев, Христо Катранджиев

Увод Сгромолясването на водите от Ниагарския Водопад спокойно.може да се определи кат., нежен „шепот" в сравнение с децибелите на милиардите реклами и послания, излъчвани пс същото време по радио- или телевизионните канали по цялото земно кълбо. Някъде между тях е длъжно да се Вмести вашето рекламно послание, да се отрази вашата PR кампания, да се… Прочети повече