Преглед Категория › Данъци и счетоводство
Облагането от корпорациите до ЕТ

Приложни модели за приключване на данъчната година Прочети повече


Наръчник по финансова отчетност

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Данъчно планиране за бизнеса

Максимална печалба. Минимум данъци. Месечно, тримесечно и годишно приключване Прочети повече


Данъчно планиране за бизнеса

Максимална печалба. Минимум данъци. Месечно, тримесечно и годишно приключване Прочети повече


Новото социално и здравно осигуряване 2007

Нормативна уредба. Последни промени в осигуряването. Осигуряване на различните категории лица. Осигурителен контрол. Размер на осигурителните вноски през годините Прочети повече


Майчинството

Отпуски, обезщетения, специални закрили в труда, семейни помощи за деца Прочети повече •  10 November 2018 09:51
 •  252
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  25 August 2018 17:47
 •  272
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  25 April 2018 13:16
 •  349
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМинимални осигурителни прагове 2005

Регистрация на трудовите договори Прочети повече


Наръчник на счетоводителя

Счетоводство на предприятието на МСС и НСС Прочети повече
Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда. Книга 1-2 + CD

Нормативни изисквания Задължения и отговорности Контрол и самоконтрол. CD: Нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа Основни рисково и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Прочети повече


Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда. Книга 1-2 + CD

Нормативни изисквания Задължения и отговорности Контрол и самоконтрол. CD: Нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа Основни рисково и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Прочети повече


Данъчно право

Обща част. Данъчен процес Прочети повече

 •  06 December 2017 11:14
 •  269
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  14 November 2017 16:47
 •  234
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 November 2017 16:43
 •  233
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСоциално осигуряване 2013 година

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 15:58
 •  229
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социално осигуряване 2014 година

Поредици и библиотеки: Книга-годишник,Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Основи на счетоводството

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 12:58
 •  247
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банки и банково обслужване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  13 November 2017 22:49
 •  327
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАКомандировки и горива

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  13 November 2017 22:07
 •  177
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРечник на счетоводните термини

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  13 November 2017 21:48
 •  186
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  13 November 2017 21:37
 •  201
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 November 2017 21:26
 •  280
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСчетоводство 2011

Поредици и библиотеки: Книга-годишник, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Настолник на счетоводителя 2013

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Настолник на счетоводителя 2014

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Финансово счетоводство. Част 1-2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  02 November 2017 15:17
 •  251
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по счетоводство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  11 October 2017 18:19
 •  223
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 October 2017 19:18
 •  183
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово приключване: Счетоводно и данъчно на едноличен търговец

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  10 October 2017 19:05
 •  253
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Счетоводство за мениджъри

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  10 October 2017 18:55
 •  212
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА