Преглед Категория › География и науки за Земята
Какво знаем за континентите

Към текста 268 черно-бели и 452 цветни илюстрации. Прочети повече


Чудният свят на водата

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Часът на океаните. Книга 2: Полярните морета

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителна забележка към обложката. Прочети повече

 •  20 May 2019 11:14
 •  148
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАНаръчник на природозащитника

Книгата е предназначена за учители, ръководители на кръжоци, учащи се, общественици и всички любители на природата. Прочети повече

 •  09 March 2019 19:12
 •  321
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Занимателна география

Здраво книжно тяло, без подчертавания, позахабени корици. Прочети повече


Синя, а не зелена планета

Кое е застрашено, Климатът или свободата? Прочети повече


Минералогия. Иван Костов

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  11 November 2017 11:39
 •  252
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник на метролога. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  11 November 2017 10:17
 •  279
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща метеорология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Срещи с градове

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Рибите в Черно море

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Как е произлязъл животът

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  24 July 2017 22:36
 •  242
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вълна след вълна

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Промишленост и околна среда

Промишленото производство - Главен замърсител на околната среда Прочети повече


Проблеми на географията в НР България. Том 4: Физикогеографско и икономогеографско райониране на България. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..........................................................7 Ж. Г ъ л ъ б о в, Цв. Михайлов, X. Т и ш к о в, Л. Зянков — Комплексно физикогеографско райониране на HP България..........9 Д. П ъ р л и ч е в, П. Петров — Опит за геоморфоложко райониране на българския черноморски шелф..................................69 11. Пенчев —… Прочети повече


Обща геология. Радослав Христов

В учебника са изложени основни познания по геология. В първата част се дават накратко астрономични сведения за Земята, разглеждат се основните й физични свойства, атмосферата, хидросферата и литосферата. Във втората част е изложена дейността на външните земни сили — атмосферните агенти, вятъра,"надземно и подземно течащите' води, Ледниците… Прочети повече


Treffpunkt D-A-Ch. Teil 2: Landeskundeheft. Christian Selffert

Treffpunkt D-A-CH Landeskundoheft 2 • Bietet in vier Abschnitten viele anregende Informationen üb« die deutschsprachigen Länder • Lehnt sich in der Themenauswahl an Berliner Plalz 2 NEU an • Vermittelt die Inhalte Прочети повече


Животът на Земята. Колектив

Съдържание: * Увод * Безкрайното разнообразие * Устройство на тялото * Първите гори * Несметните пълчища * Завладяването на водите * Нашествие върху сушата * Непропускливата кожа * Господарите на въздуха * Яйца, торби и плаценти * Тема с вариации * Ловци и жертви * Живот по дърветата * Насъщното общуване Прочети повече


Studies on History of Geodesy and Cartography in Bulgaria. Book 1. Veneta Kotseva

PREFACE TO ENGLISH EDITION This version in the English language of the book of Assoc. Prof. Dr. Eng. Veneta Kotseva is published 2 years after the publication of the book in the Bulgarian language. In these two years the book has been perceived with great interest both on the part of Bulgarian geodesic surveyors and cartographers and on the part of… Прочети повече


The Great Lakes: An Environmental Atlas and Resource Book. R. Beltran

Contents: Introduction: the Great Lakes. --Natural processes in the Great Lakes. --People and the Great Lakes. --The Great Lakes today: concerns. --Joint management of the Great Lakes. --New directions for the Great Lakes community. --Glossary. --Conversion table (metric to imperial values). --References and suggestions for further reading. Прочети повече


Canada a Portrait. Колектив

FOREWORD Canada: A Portrait is a unique and innovative part of Statistics Canada's publishing program. Combining colour photographs of Canada with information on the social, cultural and economic life of the country, it presents a rich and lively look at the major trends and challenges facing the country. Th is 54fh edition of Canada: A Portrait… Прочети повече


Die Schweiz. Колектив

Dieses kleine Land, das sich auf41300 km2 ausbreitet und nur sechs Millionen Einwohner zählt, zeichnet sich durch seine unglaubliche Vielfalt aus: zahllose Seen, schwindelerregende Berggipfel, wilde Täler; ultramoderne, jedoch nicht zu gigantische Städte wie Genf Zürich oder Basel, die ihren Einwohnern ein außerordentlich reges kulturelles Leben und… Прочети повече


Спектакъл на масата. Слава Банковска

Спектакъл на масата Слава Банковска Прочети повече

 •  03 February 2017 21:50
 •  284
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Климатичните ресурси на България. Д. Димитров

СЪДЪРЖАНИЕ БЕЛЕЖКИ НА АВТОРА. .............................5 УВОД..................7 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ ..................19 ФАКТОРИ ЗА ГЕНЕЗИСА МА КЛИМАТА ........................19 Географско положение ..........................................19 Земноповърхни форми и надморска височина ........... . 27 Особености на радиационния… Прочети повече


Петрография. Страшимир Димитров

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор .......................................3 Увод................... ................................5 Предмети и задачи на петрографията....................................5 Поява и развитие на петрографията ......................................7 Практическо значение на петрографията ............................11 Делене на петрографията… Прочети повече


Австралия, Океания, Антарктида. Географска христоматия. Мартин Гловня, Кирил Стойчев

ПРЕДГОВОР Настоящата книга за Австралия, Океания и Антарктида представлява третата от поредицата географски христоматии за континентите. Тя е съобразена с новата учебна програма по география за шести клас на единните средни политехнически училища. Съдържанието на географската христоматия обхваща познавателен материал, който ще допълни, разшири и задълбочи… Прочети повече


Геоложката история на Земята. Георги Мандов

Автора разглежда по ери и периоди развитието на Земята от образуването на първите скали до днес. Проследени са основните моменти в измененията на строежа на земната кора, на палеографията обстановката и на организмовият свят. Книгата е богато илюстрирана. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ИСТОРИЧЕСКИЯТ ПОДХОД В ГЕОЛОГИЯТА ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМНАТА ИСТОРИЯ И ТЯХНОТО… Прочети повече

 •  03 February 2017 21:33
 •  278
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Занимателна география. Милка Мандова, Николай Кьосев, Димка Бонева

В книгата са разгледани под формата на малки разкази известни или малко популярни обекти, процеси и явления от географската среда на нашата планета, а така също и от природата на България. Описани са интересни стопански обекти и факти. Накратко е разказано за живота и делото на известни откриватели и пътешественици, за произхода на някои географски… Прочети повече


Черно море. Колектив

Тази книга е написана от многоброен колектив учени, занимаващи се с изучаването на Черноморския басейн. Представлява сборник от тематично свързани статии. Разгледани са природата на Черно море, животът в него и по крайбрежието му, прилежащите крайморски езера, народностопанското му значение, проследена е историята на народите, населяващи бреговете… Прочети повече

 •  22 August 2016 21:01
 •  284
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Забавна инженерна геология. А. К. Ларионов

В книгата се разказва увлекателно за редица страшни природни явления и борбата на човека с тях, като земетресенията, лавинообразуванията, неустойчивите пясъци и др. В нея заинтригуващо и лесноразбираемо се изясняват причините за появяване и развитие на редица инженерногеоложки явления, като плаващите пясъци, образуването и преместването на дюните,… Прочети повече


Фосилите на България. Том 3: Горна юрска серия. Ammonodea. Иво Георгиев Сапунов

Изминаха 20 години от публикуването на първия том от монографичната поредица „Фо-силите на България". Първоначално беше замислено тя да се състои от 12 тома (I. Палеозой; II. Триае; III. Юра; IV. Долна креда; V. Горна креда; VI. Палеоген, големи фораминифери; Via. Палеоген; VII. Тортон; VIII. Сармат; IX. Плиоцен; X. Терциерни Mammalia; XI. Регистър).… Прочети повече

 •  22 August 2016 20:54
 •  307
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фосилите на България. Том 5: Горна креда. Колектив

Фосилите на България. Том 5: Горна креда. Големи фораминифери, Anthozoa, Gastropoda, Bivalvia. Под редакцията на проф. В. Цанков. КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СТРАТИГРАФИЯТА НА ГОРНАТА КРЕДА В БЪЛГАРИЯ В. ЦАНКОВ Горнокредните утайки в България са широко разпространени на повърхността и в дълбочини. Горната креда у нас е представена от три типа: 1. Северноевропейски… Прочети повече


Календар на географските открития и изследвания. Иван Панайотов

Предметна разглеждане в книгата са най-важните събития от историята на географските открития и изследвания през средните векове, ново и най-ново време, подредени в строго хронологически ред по дати и месеци. Като справочна географска литература тя е необходимо помагало за учителите по география в преподавателската им работа, за кръжок-ръководителите… Прочети повече

 •  21 August 2016 22:03
 •  275
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

България. Кратка география. Любомир Динев, Кирил Мишев

Второ преработено издание. Предговор към второто издание Първото издание на книгата «България, кратка география» излезе от печат през 1969 г. То беше посрещнато добре от нашата географска общественост — главно учителите, кандидат-студентите и студентите по география, както и от широк кръг читатели с най-различни професии, интересуващи се от географията… Прочети повече

 •  21 August 2016 21:58
 •  445
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Канада. Любен Мелнишки

Книгата съдържа множество черно-бели снимки към текста. Книгата «Канада» представлява научно-популярен географски очерк за тази най-обширна капиталистическа страна. Огромната й територия предлага богато разнообразие в нейните природни условия. Тя е щедро надарена с разнообразни полезни изкопаеми, неизчерпаеми водни източници, неизбродими гори, които… Прочети повече


Южноафриканска република. Боню Петровски, Фидан Николов

Книгата съдържа множество черно-бели снимки към текста. Книгата разглежда природата, населението, историята и икономиката на Южноафриканската република. Дават се сведения за борбите на местното население против расовата дискриминация, провеждана от управляващата върхушка. Описват се главните населени места в страната. Книгата представлява интерес за… Прочети повече

 •  21 August 2016 21:52
 •  216
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полша. В. Велев

Книгата съдържа множество черно-бели снимки към текста. Книгата представлява научно-популярен географски очерк за Полската народна република. Тя се състои от две части. В първата част. се дава кратка географска характеристика на Полша. Разгледано е в историческа светлина географското положение на страната, дадено е описание на нейната природна картина,… Прочети повече


Филипините. Хр. Тилев

СЪДЪРЖАНИЕ Мястото на Филипините върху глобуса................5 Малко палеогеография................................10 Сеизмична и вулканска дейност ......................15 Релеф................................................17 Полезни изкопаеми.................23 Климат.......................27 Реки и езера....................35 Морета.......................38… Прочети повече


От Страбона до наших дней. Эволюция географических представлений и идей. Н. К. Мукитанов

От издателя Как формировалась географическая мысль начиная с античного времени до наших дней? Как соотносится современная география с экологией и другими науками? Какое место занимает география в системе современных наук? На эти и другие вопросы читатель найдет ответ в книге. Она хорошо иллюстрирована, снабжена справочным материалом о научном вкладе… Прочети повече


las Vegas. Robert Macy, Melinda Macy

A New Dimension... A New Destiny. Collectors' Edition Vol. 20 A wonderful colour album about Las Vegas. Прочети повече

 •  21 August 2016 21:37
 •  405
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Занимателна география. Н. Кьосев, М. Мандова, Д. Бонева

Занимателна география Н. Кьосев, М. Мандова, Д. Бонева Прочети повече


Управление на околната среда. Лучия Илиева

Управление на околната среда Лучия Илиева Прочети повече

 •  20 August 2016 21:47
 •  302
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Митологична гемология. Скъпоценните минерали през вековете. Руслан Костов

СЪДЪРЖАНИЕ Уводни слова.............5 I. Гемологията — комплексна наука...........................9 1. Щсдростта на земните недра и човекът-творец.................11 2. Обзор на развитието на гемологичните знания......................15 3. Класификационни принципи....................22 II. Разкази, митове и легенди за минералите.....................29… Прочети повече


Българските градове. Географски очерк. Светлин Кираджиев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ...............5 I. ГЕОГРАФСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНАТА СРЕДА И РЕСУРСИТЕ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ........7 II. ФОРМИРАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ГРАДОВЕ .................................. 14 III. ИМЕНАТА НА ГРАДОВЕТЕ............................................................ 18 IV. БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ… Прочети повече


Великие загадки земли. Зденек Кукал

Предисловие Атлантида в свете современных знаний От автора Введение Литература об Атлантиде Древний мир Средние века Новое время Анализ текстов Платона Диалоги Платона в свете данных истории и естественных наук Диалоги Платона и историческая наука Неоконченный диалог «Критий» Действительная или вымышленная война? Реальные и мифические острова Мифические… Прочети повече


Австралия, Океания, Антарктида. Географска христоматия. Мартин Гловня, Кирил Стойчев

ПРЕДГОВОР Настоящата книга за Австралия, Океания и Антарктида представлява третата от поредицата географски христоматии за континентите. Тя е съобразена с новата учебна програма по география за шести клас на единните средни политехнически училища. Съдържанието на географската христоматия обхваща познавателен материал, който ще допълни, разшири и задълбочи… Прочети повече

 •  14 March 2016 14:33
 •  197
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътешествието "Синдбад". Тим Севърин

Съдържание Предговор 1. Назад към вълшебните арабски нощи 7 2. Брегът на Малабар 28 3. Зеленоризците 48 4. Моряците от Оман 76 5. Арабско море 94 6. Островите на кокосовото въже. . . .110 7. Коледа в Каликут 133 8. Царството на Серендиб 151 9. Зони на безветрие 168 10. Счупване на рея 193 11. Малакският проток 212 12. Южнокитайско море 226 13. Китай… Прочети повече •  14 March 2016 14:07
 •  189
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Екология и хуманизъм. Хуманитарни измерения и аспекти на екологическите проблеми. Колектив

Публикуваното в навечерието на Ден първи от Новия век и Новото хилядолетие наше „Обръщение за един по-хуманен свят", прието от Фондация „Човещина", изпратено до тогавашния генерален секретар на ООН Кофи Анан, до всички държавни глави и гражданите на планетата и получило отклик и подкрепа у нас и в международен мащаб, в т. ч. сред интелектуалци от САЩ,… Прочети повече


Красива България / Beautful Bulgaria. Колектив

Луксозно цветно издание със снимки от България. "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" е Проект на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) като част от активните мерки и политики на пазара на труда за намаляване нивата на безработица в страната. Предлаганото издание съдържа информация за проекта, както и изцяло цветни фотоснимки на различни български… Прочети повече

 •  14 March 2016 13:20
 •  199
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Азия на мусоните. Отбрани географски четива. Атанас Разбойников

Азия на мусоните Отбрани географски четива Атанас Разбойников Прочети повече


Синият континент. Хелмут Ханке

Синият континент Хелмут Ханке Прочети повече


Експедиция към неизвестното. Ханс Хас

Експедиция към неизвестното Ханс Хас Прочети повече


Сред ледове и корали. Сергей Рибаков

Сред ледове и корали Сергей Рибаков Прочети повече


Пътешествието "Брендан". Тим Севърин

Пътешествието "Брендан" Тим Севърин Прочети повече


Тайните на ледения континент. Игор Зотиков

Тайните на ледения континент Игор Зотиков Прочети повече


Деветдесет дни в Червено море. Зонфрид Щрайхер

Деветдесет дни в Червено море Зонфрид Щрайхер Прочети повече

 •  13 March 2016 16:03
 •  184
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геохимия степных и пустынных ландшафтов. Н. С. Кисимов

Председатель Московского городского отделения русского географического общества, Вице-президент Русского географического общества. Академик РАН (2008), Лауреат Премий Правительства РФ в области образования (2000, за создание системы экологического образования в университетах России) и в области науки и техники (2004, за разработку экологических и природно-ресурсных… Прочети повече

 •  13 March 2016 16:00
 •  157
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геоморфология на българското Черноморско крайбрежие и шелф. Вл. Попов, К. Мишев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.................5 Кратък преглед на историята на опознаване и изследване на релефа на крайбрежието и шлефа ........7 Географски сведения за релефа на Българското Черноморско крайбрежие от древността и средните векове................7 Географски описания на Българското Черноморско крайбрежие след Освобождението до Първата световна… Прочети повече


Географията в съвременна България. Колектив

Монографията е колективен труд на наши изтъкнати специалисти в областта на географските науки във връзка, с 25-ия международен географски конгрес през 1984 г. В обособени раздели синтезирано се излагат съвременното състояние, развитието и проблемите на географията в HP България. Проследява се извървяният път, достиженията и перспективите в основите… Прочети повече


Основни въпроси на метрологията. Х. Стойчева, Н. Стоянова, Н. Миндова, К. Колев

* Въведение. * Стандартизация и метрология. * Физични величини и измервателни единици. * Възпроизвеждане,съхраняване и предаване на размера на единиците за физични величини. * Измервания-класификация и методи. * Средства за измерване. * Точност на измерванията. * Стандартни образци за състава и свойствата на веществата и материалите. Книгата е посветена… Прочети повече


Основни въпроси на метрологията. Х. Стойчева, Н. Стоянова, Н. Миндова, К. Колев

* Въведение. * Стандартизация и метрология. * Физични величини и измервателни единици. * Възпроизвеждане,съхраняване и предаване на размера на единиците за физични величини. * Измервания-класификация и методи. * Средства за измерване. * Точност на измерванията. * Стандартни образци за състава и свойствата на веществата и материалите. Книгата е посветена… Прочети повече


Справочник на метролога. Колектив

В книгата се разглеждат въпросите по научното, нормативното, техническото и организационното осигуряване на метрологичната дейност, като най-голямо внимание е отделено на техническите средства за метрологично осигуряване. Тя представлява справочно пособие за специалистите от държавната и ведомствените метрологични служби, както и от метрологичните… Прочети повече

 •  13 March 2016 15:40
 •  173
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Климатология. Колектив

Излагаются общие вопросы климатологии, физические процессы, формирующие тот или иной тип климата в различных районах земного шара. Рассматриваются радиационные и циркуляционные факторы климата, влияние океанов и материков на климат, классификация климатов. Наиболее подробно освещаются вопросы, связанные с изменениями и колебаниями климата, с антропогенными… Прочети повече


Обща климатология. Димитър Й. Димитров

Учебникът по Обща климатология, трето допълнено издание, е предназначен за студентите по география в СУ „Кл. Охридски" и е съобразен със съответната учебна програма. Поради ограничената подготовка по математика и физика на студентите разделът, засягащ въпросите с геофизичен характер, е облекчен. Същевременно климатологичните характеристики са засилени… Прочети повече

 •  13 March 2016 15:30
 •  247
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пещерите в България. Петър Трантеев, Косю Косев

Пещерите в България Петър Трантеев, Косю Косев Прочети повече


Гора за хората. България преди и сега / Forests for People. Bulgaria now and Before. Борис Господинов / Boris Gospodinov

СЪДЪРЖАНИЕ Превръщането на Кърджалийския полупустинен пейзаж в зелен океан.........5 Кърджалийският регион през 1955 г... и сега.............6 Биологичната корекция на река Перперек.....9 Лебедски дол......................................................10 Устренски дол..................................................13 Коджа дере........................................................… Прочети повече

 •  13 March 2016 15:16
 •  165
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Часът на океаните. Полярните морета. Жорж Блон

Съдържание: * Най-добрите офицери и моряци...5 * Североизток или северозапад...34 * Волята на Амундсен...64 * Шарко или добротата...81 * Победа над полюсите...101 * Крушението на "Италия"...123 * Война и мир в Арктика...142 * Последното приключение...163 Прочети повече

 •  12 March 2016 22:56
 •  262
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Занимателна география. М. Мандова, Д. Бонева, Н. Кьосев

СЪДЪРЖАНИЕ Нашият дом Земята........6 Из историята на космическите изследвания..........................................8 Приносът на България в изследването на Космоса............................10 Планетата Земя..........12 Когато Земята се "люлее", "диша" и "гневи"........................................24 Сушата на земното кълбо............34 Въздухът..........50… Прочети повече


Биографски особености на България. Част 1-2. Георги Л. Георгиев

Биографски особености на България. Част 1-2 Георги Л. Георгиев Прочети повече

 •  12 March 2016 22:47
 •  265
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Textbuch zur deutschen Wirtschaft und Wirtschaftsgeographie. Христоматия по немска икономика и икономическа география. Колектив

Съставители: Петър Стоянов, Георги Чобанов, Анастасия Бънкова Под общата редакция на проф. д-р Роланд Марти и проф. д-р Павел Петков Прочети повече


Vital Signs 1993: The Trends That are Shaping Our Future. Lester Brown, Kal Kane, Ed Ayres

The Worldwatch Institute has been able to track global trends because it has gathered global data on various socioeconomic and environmental indicators for 19 years. Growth in the oceanic fish catch has stopped, indicating that expansion of fish farming will be needed to increase fish stocks. Energy trends suggest that wind-generating capacity may… Прочети повече


Хидрологична роля на горските екосистеми. Симеон Недялков, Иван Раев

В книгата са представени съвременните схващания в областта на горската хидрология. Синтезирани са многобройните резултати от изследванията у нас и в чужбина за влиянието на горските екосистеми върху водния баланс на водосборните басейни и особено върху валежите, изпаряването, оттока, качеството на водата и пр. Развива се идеята за водене на горско… Прочети повече

 •  12 March 2016 21:57
 •  329
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Географски речник на България. Колектив

В «Географски речник на България» се дават кратки, но богати на информация сведения за всички по-важни географски обекти на страната. Разгледани са всички български планини, равнини, котловини и полета, по-важни и лични върхове, реки и по-важни езера, извори, пещери и язовири. Голямо място заемат всички български градове и по-важни села, окръзи, както… Прочети повече


Христоматия по обща физическа география. Колектив

Съставители: Петър Пенчев, Руселена Георгиева, Георги Манев Христоматията по обща физическа география в основната си част е комплектувана от четива, съответствуващи на урочните теми в учебника по обща физическа география за VII клас. Тя съдържа и четива, които имат предназначението да разширят познанията на учениците в тази зсеобхватна област на географията… Прочети повече


Птицы морей, побережий и рек. Удивительный мир диких животных У. Брэдбери

Птицы морей, побережий и рек Удивительный мир диких животных У. Брэдбери Прочети повече


Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване. Иван Дядовски, Йордан Стефанов, Тодор Гърданов, Светла Братанова, Христо Найденов

ПРЕДГОВОР В книгата ще се представи съвременното състояние на проблема по моделиране на процесите, формиращи качествата на повърхностните води във водните течения и басейни. В нея ще бъде отразен световния опит по използуването на екологичното моделиране за решаване на проблемите за комплексен анализ на водните системи, за опазването и рационалното… Прочети повече

 •  12 March 2016 21:39
 •  253
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Зеленото богатство на планетата. Катрин Кофийлд

Зеленото богатство на планетата Катрин Кофийлд Прочети повече