Преглед Категория › Физика и астрономия


Микро и мега. Йосиф Перец

Книга за модерната физика Прочети повече


Човекът в Космоса

Медико-биологически проблеми на космонавтиката Прочети повече
Спектроскопия на твърдото тяло

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Атмосферни явления

Без забележки в текста Прочети повече •  16 March 2019 18:10
 •  245
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методика на обучението по физика

За горния курс на средните общообразователни училища Прочети повече


Теоретична астрономия

Основи на небесната механика Прочети повече


Светлинно-гравитационна теория

Създайте точни спектрометри и търсете цивилизация на планета около близка до нас звезда с червено гравитационно преместваш на спектъра й 1,00! Тази звезда е с Е = const, т.е. безсмъртна, защото получава толкова Е, колкото излъчва. Прочети повече


Светлинно-гравитационна теория

Създайте точни спектрометри и търсете цивилизация на планета около близка до нас звезда с червено гравитационно преместваш на спектъра й 1,00! Тази звезда е с Е = const, т.е. безсмъртна, защото получава толкова Е, колкото излъчва. Прочети повече


Светлинно-гравитационна теория

Създайте точни спектрометри и търсете цивилизация на планета около близка до нас звезда с червено гравитационно преместваш на спектъра й 1,00! Тази звезда е с Е = const, т.е. безсмъртна, защото получава толкова Е, колкото излъчва. Прочети повече

 •  17 September 2018 23:10
 •  259
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  30 July 2018 12:18
 •  216
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАФизиката на XX век

Хоризонти - светът, науката, ние Прочети повече


Изследванията по термоядрен синтез

Енергийният избор за бъдещето на Европа Прочети повече

 •  23 March 2018 21:41
 •  242
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  18 March 2018 16:16
 •  297
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика за всички

Авторите на тази книга: Лауреатът на Ленинска и Нобелова премия академик Л. Д. Ландау и проф. А. И. Китайгородски — в достъпна форма излагат началата на общия курс по физика... Прочети повече •  02 February 2018 23:07
 •  723
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАВселена. Живот. Разум

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Физика и астрономия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 12:50
 •  317
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 November 2017 09:51
 •  280
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Атомът от А до Я

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Неспокойните звезди

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  10 November 2017 23:05
 •  302
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 November 2017 22:10
 •  294
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 November 2017 21:42
 •  284
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Звездобройците на древността

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Рози сред звездите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  10 November 2017 20:56
 •  261
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътят към звездите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  10 November 2017 20:42
 •  419
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Летящият цирк на физиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Далечните планети. Уран, Нептун, Плутон

Поредици и библиотеки: Планети, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Малки планети в Слънчевата система

Поредици и библиотеки: Планети, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Венера - най загадъчната планета

Поредици и библиотеки: Планети, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Юпитер

Поредици и библиотеки: Планети, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Космосът - за хората!

Поредици и библиотеки: Еврика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Космически мостове

Поредици и библиотеки: Еврика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Селенология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Падащи звезди. Метеор

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Безкрайните пътища на вселената

Позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  10 November 2017 16:28
 •  232
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАКакво може да се види на небето

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Занимателна космонавтика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Физика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  10 November 2017 16:02
 •  211
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Астрономически календар за 1980

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Астрономически календар за 1979

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Астрономически календар за 1978

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Астрономически календар за 1974

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Астрономически календар за 1972

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Увлекателна астрономия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  10 November 2017 12:23
 •  213
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Астрофизика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  10 November 2017 12:20
 •  234
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Отвъд кванта

Поредици и библиотеки: Еврика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Физика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Строителство в космоса

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  10 November 2017 11:45
 •  189
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителство в космоса

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  10 November 2017 11:23
 •  213
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физиката и физическите теории

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  10 November 2017 11:20
 •  204
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  10 November 2017 11:12
 •  206
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Планетите отблизо

Поредици и библиотеки: Радар. № 19, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Космически мостове

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 July 2017 11:24
 •  274
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика

Учебникът е предназначен за студентите от всички висши технически учебни заведения Прочети повече •  22 June 2017 11:28
 •  326
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. Част 1-2

Учебник за студентите от Технически университет - София Прочети повече


Техника на данъчното облагане. Величко Адамов, Валери Ненков, Валентин Миланов

Данъците са важен инструмент на държавното управление на икономиката. Те дават възможност на всяко правителство да разпределя и преразпределя доходите и по този начин да оказва въздействие върху търсенето и предлагането. В този процес безспорно водещо значение имат техниките за определяне на облагаемата основа, изборът на подходящия данъчен размер… Прочети повече

 •  06 February 2017 20:51
 •  290
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експериментални задачи по физика. Драгия Иванов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 I. МЕХАНИКА 5 1. Кинематика 5 2. Динамика 6 3. Закон за запазване на импулса 8 4. Закон за запазване на енергията 10 5. Механика на твърдо тяло 12 6. Статика 17 7. Механика на деформируеми тела 20 8. Механика на флуидите 21 9. Механични трептения 23 II. ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛНА ФИЗИКА 25 III. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ 29 1.… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия астроном. Колектив

Речникът отговаря на стотици въпроси от областта на астрономията, от нейната история и съвременните постижения на науката. Разказва за звездите, галактиките, планетите и разглежда редица въпроси, свързани с Вселената. Описани са космическите полети и системите за тяхното осъществяване, резултатите от които водят до разширяване на познанията ни за Вселената.… Прочети повече


Modern Problems of Surface Physics. First International School on Condensed Matter Physics 29. 9-12.10.1980 г. Колектив

Contents Preface ........................................................................9 A.A.Maradudin - Surface Waves .............................. 11 M»I.Borissov. L.L.Konstantinov - Surface Acoustic Waves in Solid Surface Investigations ...........................400 V.L.Ginzburg - Transition Radiation and Transition Scattering .................................................439… Прочети повече


Любителски телескопи. Стоян Кафеджиев

След кратък преглед на развитието на телескопостроенето и по-специално на любителското телескопостроене книгата запознава читателя с някои основни понятия от геометричната и вълновата оптика, които са необходими при изчисляване и изработване на телескопи. Дават се сведения за различните системи телескопи. Разглежда се подробно изчисляването, конструирането… Прочети повече

 •  03 February 2017 21:15
 •  330
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

И Нютон би се чудил. Франтишек Бехоунек, Иван Бохачек, Зденек Пинц

И Нютон би се чудил Франтишек Бехоунек, Иван Бохачек, Зденек Пинц Прочети повече

 •  03 February 2017 21:12
 •  387
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на абсолютността. Сашо Сълков

Цял живот и аз като всички вярвах, че нещата са по-усукани, по-мистични и откачени, отколкото изглеждат. Вярвах и, което е по-лошо, бях войник на невероятното. Знаех, че за да заразиш някого, трябва да си болен. И боледувах... Накрая обаче се уморих. Ето защо, когато пишех тази книга, тайно се надявах тя да попадне в ръцете на хора, които въпреки любовта… Прочети повече


Астрономия за народа. Георги Христов

Популярно и увлекателно четиво с илюстрации на Илия Бешков. Прочети повече

 •  03 February 2017 21:03
 •  282
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Човекът в космоса. Медико-биологически проблеми на космонавтиката. Кирил Златарев

МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ ЗНАНИЯ ЗА МЛАДЕЖТА В книгата се разглеждат основните медико-биологически проблеми на космическите полети. Описва се влиянието на факторите на космическата среда (космически вакуум, температурен фактор, радиационен фактор) и на космическия полет (скорост, ускорения, претоварвания, безтегловност, шум и вибрации) върху биологическите… Прочети повече

 •  03 February 2017 20:59
 •  265
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на физиката. Ваня Михайлова

Учебникът е съобразен с основната учебна програма по физика за получаване на образователно-квалификационната степен „бакалавър" в ТУ - София. Състои се от седем раздела, в които са изложени основите на класическата и съвременната физика. Може да бъде използван от студентите от всички факултети на ТУ - София с изключение на ФКСУ, ФКТТ, ФЕТТ и ФА, където… Прочети повече

 •  03 February 2017 20:56
 •  322
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на физиката. Юрий Павленко

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ..................................................5 Глава I. МЕХАНИКА ....................11 §1. Скалари и вектори ....................11 §2. Основни понятия в механиката ........................................................18 §3. Кинематика ..................................20 §4. Равномерно движение ..............26 §5. Относително… Прочети повече


Лабораторна физика. М. Андреев, В. Людсканов

Настоящата книга представлява учебно помагало, необходимо при подготовката и провеждането на лабораторните упражнения в курса по опитна физйка. Тя е предназначена за студентите от Физическия факултет на Софийския университет и за студентите от Природонаучния факултет на Пловдивския университет. Пособието обаче може да се ползува и от студентите на… Прочети повече

 •  03 February 2017 17:39
 •  323
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по физика и астрономия. С константи, закони, формули, графики, таблици и чертежи. Боряна Милкоева, Дачо Беев

Справочникът може да се ползва на кандидат-студентски и зрелостни изпити, състезания и конкурси. Основната цел на помагалото "Справочник по физика и астрономия" е да представи на учениците от основните и средните училища, на зрелостниците, на кандидат-студентите и на студентите по-пълна информация за физичните и астрофизични понятия, константи, закони,… Прочети повече


Астрономия. Разум Андрейчин, Георги Томалевски

УВОД 1. Предмет на астрономията Названието астрономия произлиза от гръцките думи астрон (звезда) и номос (закон), следователно самото название показва нейната задача. Астрономията се занимава с изучаване устройството, състава, движението и развитието на всички небесни тела — Слънце, планети (и Земята като една от тях), спътници, комети, астероиди,… Прочети повече

 •  03 February 2017 17:30
 •  273
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физиката на XX век. Азаря Поликаров

Предлаганата книга представлява популярно, компактно изложение на възлови въпроси на физиката на XX век от позициите на диалектическия материализъм и от съвременна гледна точка. В нея се разглеждат: Айнщайновата революция, формулата на атомния век, корпускули и вълни, елементарни частици, атомни ядра, гравитация и устройство на Вселената, неизчерпаемият… Прочети повече


The Physics of Waves and Oscillations. N. K. Bajaj

THE PHYSICS OF WAVES AND OSCILLATIONS A comprehensive text for the undergraduate and postgraduate students of physics. The presentation of subjects, the order of topics and the treatment is well suited to those who require a basic understanding of the subject. An attempt has been made to derive every formula from the fundamental laws of physics incorporating… Прочети повече

 •  03 February 2017 17:22
 •  338
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Graphs: An Introductory Approach. A First Course in Discrete Mathematics. Robin Wilson, John Watkins

ROBIN J. WILSON studied at Oxford University, University of Pennsylvania, and Massachusetts Institute of Technology. He is currently Senior Lecturer in Mathematics at the Open University. He has written and edited a number of books on mathematics and music, including Introduction to Graph Theory, Graph Theory 1736-1936 (with N. L. Biggs and Е. K. Lloyd),… Прочети повече

 •  03 February 2017 17:17
 •  314
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физика. С. Иванов, С. Петров, Н. Иванчев

Настоящият курс по физика е предназначен за студентите от всички висши технически учебни заведения, както и за такива, в които физиката не се изучава като основен предмет. Учебникът е изграден върху учебната програма по физика, одобрена от Министерството на просветата през 1963 година. Материалът е изложен на необходимото научно ниво и в достъпна за… Прочети повече


Светлинното чудо на века. Н. Басов, Ю. Афанасиев

Знаете ли какво означава „Калмар", „Делфин", „Шива", „Хелиос"? Не бързайте с отговора. Това не са нито морски обитатели, нито индийско божество, нито пък бог-слънце, а различни видове лазери. А за какво служат те? „Професиите" на оптичните квантови генератори са много, но в предлаганата книга лауреатът на Нобелова награда Николай Басов и докторът на… Прочети повече


Добър ден, господин Ампер. Томаш Борец

Произведенията на всички учени и откриватели в областта на естествените науки без съмнение представляват съставна част от човешката култура, Много от нас обаче не знаят за тях даже толкова, колкото знаят за по-мал-ко значителни произведения в други области на културата. Този факт е накарал авторът да състави книга, в която накратко, но интересно се… Прочети повече