Преглед Категория › Химия

 •  28 December 2019 20:14
 •  107
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в химическата промишленост

С ръководството се цели да се подпомогнат студентите при усвояване на материала по Процеси и апарати в химическата промишленост. Прочети повече

 •  21 May 2019 11:15
 •  183
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  20 August 2018 12:47
 •  272
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътуване в химията

Книгата е предназначена за деца в началните класове с цел да научи децата на начални знания по химия по забавен начин с много примери и рисунки. Прочети повече

 •  08 April 2018 11:55
 •  397
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА









Геохимия и технология на брома

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече





 •  09 November 2017 21:54
 •  316
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по органична химия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  09 November 2017 21:50
 •  281
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хроматография

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Технология на сярната киселина

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  09 November 2017 21:42
 •  275
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА



Аминопласти

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Полиестери

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Теория на молекулните орбити

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Технология на каучука

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече



 •  29 September 2017 18:56
 •  467
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА



Неорганична химия. Част 2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Теория на молекулните орбити

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  16 July 2017 12:32
 •  311
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Научно-популярни четива по химия

Сборник от статии за ученици от горния курс Прочети повече


Високомолекулни съединения: Полимери

В книгата се разказва на достъпен език за полимерите — високомолекулните съединения, които вече са утвърдени не само като заместители, но и като самостоятелни конструктивни и други материали... Прочети повече


Проектиране на химически производства и химически реактори

Книгата е предназначена за учебник за студентите от ВХТИ, изучаващи дисциплината "Проектиране на химически производства и химически реактори", но може да се използува и от инженер-химиците, работещи в проектантските институти и организации. Прочети повече


Физикохимия

Превод от немски език: Стоян Будуров, Асен Трифонов Прочети повече


Машины и аппараты резинового производства

Руски език. 600 с., 42 табл., 337 рис., список литературы 182 ссылки. Прочети повече

 •  21 June 2017 23:30
 •  322
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 June 2017 23:19
 •  337
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неорганична химия. Част 2

Второ основно преработено и допълнено издание. Прочети повече

 •  21 June 2017 10:01
 •  303
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Химия - всеки ден

1001 полезни съвети и рецепти Прочети повече


Наръчник за багрене, печатане и апретура на текстилните материали в два тома. Том 1-2. Колектив

* Том 1:Памук, лен и коноп * Том 2:Вълна, естествена и изкуствена коприна, изкуствени и синтетични влъкна * Авторски колектив: Б. Сребров, Ст. Енев, М. Михайлов, С. Серафимов, А. Филипов * Том 1:Памук, лен и коноп СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ОБЩА ЧАСТ Глава I. Текстилни влакна .... .................... 1. Подразделяне на текстилните влакна.............................… Прочети повече

 •  03 February 2017 16:29
 •  316
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА



Справочник инженера-химика. Часть 1-2. Джон Г. Перри

Книга является фундаментальным справочным руководством по процессам и аппаратам химической технологии, обобщающим многолетний инженерный опыт. Справочник издается в двух томах. В первом томе приводятся основные данные по гидравлическим, тепловым и массообменным процессам химической технологии, необходимые для расчета и проектирования, а также таблицы… Прочети повече

 •  03 February 2017 16:20
 •  370
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Общая химия. Н. Л. Глинка

Учебное пособие предназначено для студентов нехимических специальностей высших учебных заведений. Оно может служить пособием для лиц, самостоятельного изучающих основы химии.Книга полезна для всех изучающих химию, даже для тех у кого химия профилирующий предмет. Написана очень доступно. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1985… Прочети повече

 •  03 February 2017 16:16
 •  284
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по аналитична химия. Н. П. Пенчев, Б. Н. Загорчев

Книгата е съобразена с учебните програми на всички студенти от Химикотехнологическия институт, а може да бъде ползуеана и от студентите по химия при Физикоматематическия факултет на Софийския университет, макар че нейният обем не е достатъчен за тяхната цялостна подготовка по аналитична химия. Начинът, по който е изложен теоретичният и фактическият… Прочети повече

 •  03 February 2017 12:07
 •  348
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Химия на водата и воднодисперсните системи. Иван Добревски

СЪДЪРЖАНИЕ Увод 1- Химически чистата вода. Състав й свойства 1.1.. Веществото „вода"..........................................5 3.1.1. Характеристика на молекулата на водата ....................6 1.1.2. Структура на водаи ...................Ю 1.2. Свойства на химически чистата вода........................18 1.3. Автопротолиза на химически чистата вода.........28… Прочети повече


Четива, любопитни факти и задачи по химия. Част 1. Колектив

Книга за самостоятелна работа на учениците от VI - VIII клас. Авторски колектив: И. Лилов, Л. Василева, Ст. Попов, К. Манолов, Б. Матеева, М. Миневска. В достъпна и увлекателна форма в книгата се разглеждат по-разширено и задълбочено основните факти и проблеми от учебното съдържание по химия за VI — VIII клас. В разработката на отделните теми са включени… Прочети повече

 •  03 February 2017 11:58
 •  526
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Статистика в аналитичната химия. Клаус Дьорфел

СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВИДОВЕ ГРЕШКИ В АНАЛИТИЧНАТА ХИМИЯ..................7 2. ЕМПИРИЧНИ СТАТИСТИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ....... 13 2.1. Обсъждане на емпиричните статистически разпределения...... 2.2. Статистически характеристики...................17 2.2.1. Средни стойности ..........................................18 2.2.2. Характеристики на разсейването..................................20… Прочети повече


Биофизическая химия. В трех томах. Том 1-3. Ч. Кантор, П. Шиммел

Фундаментальное руководство в трех томах, написанное известными учеными из США, посвящено биологическим макромолекулам, где на самом современном уровне изложены основные представления об этих системах, методах исследования их структуры и функций. В I томе рассмотрены общие принципы организации первичной, вторичной и четвертичной структуры белков и… Прочети повече

 •  27 August 2016 19:31
 •  363
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на химичната технология. Том 1-2. Димчо Димитров

В книгата се разглеждат по-важните производства от областта на химичната технология в съответствие с програмата на курса по основи на химичната технология,четен пред студентите от Химико-технологическия институт, София. Освен като помагало за студентите книгата може да бъде използуване и като справочно. пособие от учители и производственици, както… Прочети повече


Учебник по биохимия. За училищата за лаборанти. Борис Койчев

УВОД Биохимията е клон от естествознанието. Тя изучава химичния състав на организмите и химичните явления, които става в тях. Отдавна било известно, че по своя качествен състав живите организми не се различават много от неживата природа. Обаче много дълго учените смятали, че между химичните явления в живата и тия в неживата природа има основна разлика.… Прочети повече

 •  26 August 2016 21:37
 •  379
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за практически упражнения по химия. Учебник за студенти по медицина и стоматология. Колектив

Ръководството за практически упражнения по химия е предназначено за итуденти медици и стоматолози, като е съобразено с действуващата програма по химия. Упражнения по обща и органична химия илюстрират лекционния материал, допълват го и предоставят възможност на студентите за самостоятелна работа. В дяла Аналитична химия в сбита форма са предложени основните… Прочети повече


Вечният скитник. В. Цокова

Природонаучна библиотека. Увлекателни разкази в света на химията. Прочети повече

 •  26 August 2016 21:15
 •  330
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Занимателна геохимия. Химия на Земята. А. Е. Ферсман

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.......................5 Въведение................................................................7 Част първа. АТОМ Що е геохимия...........................10 Светът на невидимото. Ятом и химически елемент..............................16 Атомите около нас...................................22 Раждане и поведение на атомите във вселената… Прочети повече


Йоннообменни смоли и приложението им. Димитър Шишков

Книгата представлява изложение на въпросите по характеристиката на йонообменните смоли и въпросите, свързани с теорията и практиката на йонния обмен. В нея са описани съвременните методи за осъществяване на йонообменните процеси, а също така се дават сведения по проектирането на промишлени съоръжения за йонен обмен и е описана съвременната апаратура… Прочети повече


Качествен анализ. Н. П. Пенчев, Б. Н. Загорчев

Книгата е съставена съобразни с програмата по аналитична химия на Химическия факултет при Софийския университет и на Химико-технологиче-ския институт и е предназначена за учебник на студентите по химия при тези висши учебни заведения. Фактическият материал обаче е застъпен по-обширно с оглед книгата да може да се използува и като ръководство за нуждите… Прочети повече


Аналитична химия с физични методи. Надежда Еленкова

В учебника са разгледани теоретичните основи и принципите на аналитичните методи за доказване, определяне и разделяне на веществата. Направен е опит да се представи аналитичната химия като единна дисциплина и наука, основана на общите черти и закономерности на отделните клонове на анализа. Отделните теоретични въпроси са разгледани възможно по-обобщено,… Прочети повече


Комплексонометрия. Част 1-2. Рудолф Пршибил

* Комплексонометрия. Част 1: Основни принципи и определения В първата част на книгата са разгледани накратко теоретичните основи, върху които е изградено приложението на съединенията комплексони и на многобройните индикатори, необходими за извършване на комплексонометрично титруване. Застъпени са предимно визуалните методи на титруване. Систематизирани… Прочети повече


Анализ на минерални суровини и продукти. Г. Бабачев

В книгата са разгледани методите за химичен анализ и други химични изследвания на природни силикати, карбонати и продукти от тяхната преработка, керамични материали и изделия, огнеупорни материали и изделия, абразивни материали, цименти, бетон, сулфати, флуорсъдържащи вещества, химически устойчиви материали и изделия, стъкло, строителни почви и металургични… Прочети повече


Неорганична химия. Калоян Манолов

Предговор През последните 20 години се извършиха коренни промени в схва¬щанията относно химичната връзка и комплексообразуването. Третирането на редица теоретични, структурни и практически въпроси не можеше да се осъществи без прилагане на квантовата механика. Осветляването на въпросите от неорганичната химия трябваше да се извърши от гледище на съвременните… Прочети повече


Химична технология на текстилните материали. Стойко Петров Енев

Учебникът "Химична технология на текстилните материали" има за цел да запознае студентите от специалността Механична технология на текстилните материали при МЕЙ с химичните свойства не текстилните влакна,намиращи приложение в текстилната промишленост,да изясни химичните въздействия на различните видове химикали и спомагателни вещества върху… Прочети повече

 •  25 August 2016 21:45
 •  361
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основен курс по химия. Никола Коларов

ПРЕДГОВОР към второто преработено и допълнено издание Измина близо година и половина, в която учебникът „Курс по химия" за студенти по машинно инженерство и електроинженерство се изчерпа. Голямото търсене на този „Курс" и бързото му изчерпване ме насърчиха да издам второ издание, което озаглавих „Основен курс по химия". Тази промяна в заглавието сметнах… Прочети повече

 •  25 August 2016 21:40
 •  385
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Химия всеки ден. 1001 полезни съвети и рецепти. Пенчо Далев, Лилия Прангова

Книгата е предназначена за най-широка публика и има за цел да разшири химическите знания на читателя и заедно с това да му даде възможност за практическото им приложение в ежедневния бит. Дадени са някои основни правила при работа с химични вещества и за безопасност, а също и данни за физикохимичните свойства на тези съединения, с които можем да се… Прочети повече


Ръководство за упражнения по токсикологична химия. Д. Гаврилов, Д. Капитанова, Р. Тонева

Ръководството за упражнения по токсикологична химия е съставено на основата на програмата по тази дисциплина за студентите по фармация. В ръководството са развити методите за изолиране и доказване на най-често срещаните в практиката отровни и силно действуващи вещества. Ръководството е предназначено за студентите по фармация, но може да бъде използуване… Прочети повече

 •  25 August 2016 21:29
 •  345
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник на инженер-химика. Том 1-2. Колектив

Наръчник на инженер-химика. Том 1... 903 стр. Наръчник на инженер-химика. Том 2... 863 стр. Авторски колектив: * инж. Павел Иванов Панев * инж. Вили Жак Натан * инж. Атанас Георгиев Богдев * доц. инж. Димитър Петров Панчовски * инж. Васил Тодоров Ангелиев * инж. к. т. н. Иван Христов Касабов * доц. инж. Илия Тонев Илиев * инж.-хим. Димитър Вълчев Митев… Прочети повече

 •  25 August 2016 21:23
 •  262
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник за химико-технични изчислениения в индустрията. С. Драгостинов

СЪДЪРЖАНИЕ Увод.............3 I. Приложение на основните стехиометрични закони ...5 II. Отнасяне на газовете към промените в налягането и температурата.........12 1. Зависимостта на обема от налягането ... 12 2. Зависимостта на обема от температурата ........15 3. Зависимостта на обема от налягането и температурата.......18 4. Относително тегло на… Прочети повече

 •  25 August 2016 21:18
 •  378
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща и неорганична химия. Част 2. Л. Генов, М. Петрова

Във втората част на учебника са разгледани свойствата на химичните елементи и техните съединения на основата на периодичната система, като са използувани в максимална степен теоретичните положения, изложени в първата част. Учебникът е предназначен за студентите от ВХТИ — София, направление химически технологии, но може да се използува и от всички,… Прочети повече

 •  25 August 2016 21:13
 •  351
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник за химическите производства в НРБ. Колектив

В справочника са разгледай» по групи произвежданите в НРБ химични продукти. Дадена е кратка характеристика на по-голяма част от продуктите — вид, химичен състав, начин за получаване, технически изисквания, употреба, опаковка, транспорт ц др. В обобщени списъци са дадени също наименованията на продуктите, номерът на БДС или OH и предприятието производител.… Прочети повече


Курс органической химии. П. Каррер

Перевод с немецкого 13-го переработанного и дополненного издания В. Э. ВАССЕРБЕРГА, Э. М. ЛЕВИНОЙ и Л. Д. РОДИОНОВОЙ Под редакцией М. Н. КОЛОСОВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Ленинград • 1960 Книга представляет собой широко известный фундаментальный курс органической химии. Она предназначена как справочное пособие… Прочети повече


Органические аналитические реагенты. Д. Перрин

Книга посвящена теоретическим основам действия органических реагентов, находящих широкое применение в современной аналитической химии для фотометрических определений, в качестве экстрагентов, осадителей и т. д. Рассматриваются особенности стереохимии и устойчивости комплексных соединений, образуемых органическими реагентами. Много внимания уделено… Прочети повече

 •  24 August 2016 21:40
 •  356
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща и неорганична химия. Добри Лазаров

Учебникът е предназначен за студенти-биолози от Софийския университет, но с успех може да се използува от студенти от други специалности, от преподаватели в средните училища и от читатели с проявени интереси към химията. Въпросите на общата химия са разработени на достатъчно ниво и в оптимален обем. Това се отнася и до най-важните химични елементи,… Прочети повече




Може ли да се прави злато. Клаус Хофман

Като се опира на богат литературен материал из историята на химията авторът описва интересната и изпълнена с поврати съдба на алхимиците от средновековието и от по-ново време, тази на гадателите, мошениците и истинските учени. Като проследява как алхимиците са „правили" злато, авторът показва още и неравния и трънлив път на развитието на химията, физиката… Прочети повече

 •  25 March 2016 21:22
 •  348
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в теоретичната органична химия. В. А. Палм

В основата на настоящото пособие лежи принципно нов подход за излагане основите на органичната химия. Авторът се стреми да освободи курса от излишен фактически материал с описателен характер, който изисква запаметяване и затруднява изучаването на органичната химия. Основно внимание в пособието се отделя на системното последователно излагане теоретичните… Прочети повече


Вредни вещества в промишлеността. Част 1-2. Колектив

*Вредни вещества в промишлеността. Част 1: Органични вещества Книгата представлява обширен и пълен единствен в световната литература справочник върху вредните вещества, срещащи се в промишлеността и селското стопанство. Справочникът се пуща в два тома. В настоящия първи том са описани физичните и химичните свойства, а също и отровните качества на органичните… Прочети повече

 •  25 March 2016 21:12
 •  431
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строеж на молекулите. Николай Тютюлков

Съдържанието на учебника тематично съответствува на учебната програма за дисциплината строеж на молекулите по специалността химия към Химическия факултет на Софийския университет. В него са изложени теоретичните методи и резултатите от приложението им за изясняване и предвиждане на молекулните характеристики, които по съвкупност определят съдържанието… Прочети повече

 •  25 March 2016 21:08
 •  453
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аналитична химия. Б. Н. Загорчев

Книгата е предназначена за студентите от Висшия химико-технологически институт в София и е съобразена с последната преработка на учебната програма по дисциплината аналитична химия, изучавана в този институт. Тя може да бъде ползвана и от студентите от други висши учебни заведения, в които аналитичната химия се изучава като основна дисциплина. В нея… Прочети повече

 •  25 March 2016 21:04
 •  398
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геология и геохимия на нефта и газа. Петко Мандев

Книгата представлява първи опит у нас да се състави нов тип учебник, в който са засегнати почти всички по-важни теоретически и практически въпроси на нефто-газовата геология. Той е разработен на широк план с оглед читателят да се запознае по-задълбочено с основите на нефтената геология и геохимия. В него са развити въпросите за класификация на природните-… Прочети повече


Обща и аналитична химия. Учебник за висшите селскостопански учебни заведения. Цветан Стайков, Митко Кожухаров

Учебникът съдържа в достъпна форма и без излишна претрупаност основните знания из областта на химията. По-подробни са сведенията за онези вещества и реакции, които имат значение за селското стопанство. Авторите с успех са съчетали разглеждането на елементарните химични въпроси със сложните теоретични проблеми на физичната и колоидната химия. Материалът… Прочети повече


Технология кристаллов. В. Л. Бонд

Книга посвящена технологии распиловки кристаллов при их точной ориентировке для получения пластин, используемых в электронике и оптике и отличающихся прецизионностью форм и размеров. Рассмотрена также технология шлифовки и изготовления призм, сфер, цилиндров и изделий с двойной кривизной. Описаны симметрия кристаллов, методы определения атомных плоскостей… Прочети повече


Технология на содовите продукти. В. Гочев, И. Белчев

В учебника са разгледани теоретичните основи на процесите, технологията и устройството на по-важните апарати, използувани при производство то на содовите продукти — калцинирана сода, сода бикарбонат и натриева ос нова. Специална глава е посветена на преработването на хлора до течен хлор, хлороводород, солна киселина и хлорна вар. Учебникът е написан… Прочети повече

 •  25 March 2016 20:42
 •  656
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аналитична химия. Рахила Борисова

В учебника са разгледани теоретичните основи на химичния анализ, основан на протичането на аналитична химична реакция; гравиметрията; титриметрията (обща теория и титриметрия с визуална индикация на еквивалентния пункт); основните принципи при елиминиране на преченията в химичния анализ. Учебникът е предназначен за студентите от ВХТИ — София. Може… Прочети повече


Методи за лабораторни изследвания на руди. София Юшко

Книгата представлява ръководство върху методиката за лабораторно изследване на рудите. Първата част е посветена на описанието на всички съществуващи методи за изследване на рудите под микроскоп в отразена светлина, прилагани както при диагностиката на минералите, така и при провеждането на гекстурно-структурния анализ на рудите. Тук е дадено описание… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:56
 •  351
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Преценка на аналитични методи и опитни резултати. К. Л. Дьорфел

ПРЕДГОВОР Методите на математичната статистика намират все по-широко приложение в химията и сродните на нея науки. За това свидетелствува огромният брой публикации по тези въпроси в периодичните издания, а така също и появата на редица монографии на чужди езици. Книгата на Кл. Дьорфел е една от тези монографии. Тя се отличава от останалите с яснотата… Прочети повече


Развитието на химията и металургията и интензификацията на народното стопанство. Димитър Димитров, Димитър Стоянов

В книгата се разглежда на достъпен език революционизиращото влияние на химията и металургията върху развитието на материално-техническата база на общественото лроизводство. В нея любознателният читател ще намери отговор на въпросите, как и в каква степен равнището, темповете и структурата на развитието на химията и металургията определят техническия… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:48
 •  448
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Йонно азотиране. Д. Т. Бучков, В. Ц. Тошков

Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече


Примери и задачи по процеси и апарати в химичната технология. К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков

Съдържанието накратко по глави: * Предговор към второто българско издание... 3 * Основи на хидравликата... 20 * Помпи. Вентилатори. Компресори.... 82 * Хидромеханични методи за разделяне. Хидродинамика на кипящ слой. Разбъркване в течна среда... 112 * Топлопренасяне в химичната апаратура... 187 * Изпаряване. Кристализация... 289 * Сушене... 323 * Дестилация,… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:35
 •  318
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътешествията на всемогъщия въглерод. Славчо Янев

СЪДЪРЖАНИЕ За хората, за науката и за. . . въглерода ..........................3 Светът без въглерод................................................5 Поглед в миналото......................................10 Невидимите разрушители.................................20 От меката тиня до крепкия камък..........................24 Въглеродният век...................................29… Прочети повече


Акция ПНТ. Ева Лазарова

Малки читатели, тази книга ще ви разкаже за летните приключения на един пионер. Петьо е само на 14 години. Но редом с ботаниката, алгебрата и химията той обича приказките и фантастичните способности на приказните герои, Петьо обича да мечтае и да осъществява мечтите си. Той решава да използува фантастичните възможности на една наука — химията, за да… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:28
 •  429
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Разтвори. Димитър Трандафелов Стойчев, Сълза Константинова Петканова

В книгата са изложени основните положения на теорията на разтворите от гледището на физикохимичния анализ. Проследено е историческото развитие на представата за разтвор и на идеята за съществуване на химични съединения с променлив състав. Молекулните разтвори са третирани като частен случай на дисперсни системи. Особено внимание е обърнато на водните… Прочети повече


Вредни вещества в промишлеността. Част 2. Неорганични и елементнорорганични съединения. Колектив

Справочникът се пуска в два тома. Вторият том е посветен на неорганичните и елементорганичните съединения. Справочникът е предназначен за широк кръг читатели, работещи в промишлеността — химици от всички специалности, инженери и техници от всички профили, отговорници по техниката на безопасността, санитарни и технически инспектори, лекари, обслужващи… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:18
 •  376
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аналитична химия с физични методи. Надежда Еленкова

В учебника са разгледани теоретичните основи и принципите на аналитичните методи за доказване, определяне и разделяне на веществата. Направен е опит да се представи аналитичната химия като единна дисциплина и наука, основана на общите черти и закономерности на отделните клонове на анализа. Отделните теоретични въпроси са разгледани възможно по-обобщено,… Прочети повече


Основные процессы и аппараты химической технологии. Част 1-2. Нисон Ильич Гельперин

Основные процессы и аппараты химической технологии. Част 1-2 Нисон Ильич Гельперин Прочети повече


Основи на химичната технология. Том 1. Димчо Димитров

В книгата се разглеждат по-важните производства от областта на химичната технология в съответствие с програмата на курса по основи на химичната технология,четен пред студентите от Химико-технологическия институт, София. Освен като помагало за студентите книгата може да бъде използуване и като справочно. пособие от учители и производственици, както… Прочети повече

 •  25 March 2016 15:12
 •  307
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неорганична химия. Част 2. Второ основно преработено и допълнено издание. Л. Генов, М. Манева-Петрова

Във второто издание на учебника „Обща и неорганична химия" — част II, аналогично на първото, е разгледана химията на елементите и техните съединения, изхождайки от мястото им в периодичната система. Запазен е, а на места е задълбочен и разширен подходът при изясняване на химичните отнасяния въз основа на придобитите теоретични познания относно термодинамиката… Прочети повече

 •  01 April 2015 12:43
 •  571
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник на инженер-химика. Том 1-2. Колектив

Наръчник на инженер-химика. Том 1... 903 стр. Наръчник на инженер-химика. Том 2... 850-863 стр. Авторски колектив: * инж. Павел Иванов Панев * инж. Вили Жак Натан * инж. Атанас Георгиев Богдев * доц. инж. Димитър Петров Панчовски * инж. Васил Тодоров Ангелиев * инж. к. т. н. Иван Христов Касабов * доц. инж. Илия Тонев Илиев * инж.-хим. Димитър Вълчев… Прочети повече


Технология на основните химически производства. Стойко Енев

Съдържание: * Предговор... 3 * Общи въпроси на химичната технология... 5 * Неорганични производства... 55 * Термична и химична преработка на горивата... 214 * Органични производства... 267 Прочети повече

 •  01 April 2015 12:35
 •  1289
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА



Основи на химичната технология. Част 1. Д. Димитров

Основни материали за химическата технология, предложени са най-съществените моменти и по-важните неорганични производства. Прочети повече