Преглед Категория › Математика
Сборник подробно решени задачи по висша математика. Част 3

Линейна алгебра. Аналитична геометрия. Изследване на функции Прочети повече


Висша математика. Част 1-5

Безплатна доставка до офис на Еконт Линейна алгебра и аналитична геометрия Прочети повече


Математически софизми

Природонаучна библиотека Прочети повече

 •  07 May 2019 11:13
 •  216
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСпециализиран сборник от задачи по математика

Многократни, криволинейни и повърхнинни интеграли, теория на полето Прочети повече


Специализиран сборник от задачи по математика

Многократни, криволинейни и повърхнинни интеграли, теория на полето Прочети повече

 •  16 April 2019 13:22
 •  208
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  16 April 2019 12:59
 •  186
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  16 April 2019 12:55
 •  203
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Верижни дроби

"Математическа библиотека" Прочети повече •  16 April 2019 12:01
 •  229
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  16 April 2019 11:48
 •  221
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  16 April 2019 10:37
 •  201
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  25 March 2019 13:45
 •  219
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАНилс Хенрик Абел

Един изключителен математик Прочети повече •  22 March 2019 11:17
 •  188
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЛогически задачи

Природна библиотека. Серия "Физика и математика". №2 Прочети повече


Тензорно смятане

Превод от френски език - Иван Димовски, Иван Чобанов Прочети повече


Основи на приложната механика

Превод от руски език - Иван Димовски, Иван Чобанов Прочети повече

 •  21 March 2019 10:21
 •  158
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Частни диференциални уравнения

Тази книга е написана въз основа на лекциите по частни диференциални уравнения, които от няколко години чета на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. В нея се изследват трите основни уравнения на математическата физика : вълновото уравнение, уравнението на Лаплас и уравнението на топлопроводността. Особено внимание е отделено… Прочети повече

 •  19 March 2019 12:24
 •  222
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  19 March 2019 12:05
 •  170
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСборник от задачи по проективна геометрия

Неизползвана книга. В сборника се разглеждат задачи, съответствуващи на лекциите по проективна геометрия, които се четат сега на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. С оглед на това повечето от задачите се разглеждат в Евклидовия модел на проективната геометрия, а някои задачи са от Евкли-довата геометрия. Това прави сборника… Прочети повече

 •  16 March 2019 17:14
 •  166
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Елементи на функционалния анализ

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици. Прочети повече

 •  14 March 2019 15:16
 •  182
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 March 2019 14:43
 •  170
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМатематическа логика

Тази книга е предназначена за първоначално изучаване на математическата логика. В нея се излагат подробно основите на съждителното смятане, а за предикатною смятане се дава само идея. Освен това посочени са някои приложения на математическата логика в теорията на множествата, при анализа и синтеза на релейно-контактни и електронни схеми и др. Книгата… Прочети повече


Кратък курс по висша математика

ПРЕДГОВОР "При изучаване на науките примерите са не по-малко поучителни от правилата" Нютон Предлаганият учебник е написан въз основа на лекциите, които изнасям през последните няколко години пред студентите от Архитектурния факултет при Висшия инженерно-строителен институт. Материалът в него е изложен в достъпна форма, като почти всички теоретични… Прочети повече

 •  14 March 2019 13:56
 •  256
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 March 2019 10:22
 •  192
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  13 March 2019 14:01
 •  168
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАКакво да работим в кръжоците по математика за 8.-10. клас

С настоящата книга, съдържаща разработени теми w математика, се цели да бъде подпомогнат учителят при работата му в кръжоци по математика с ученици от VIL до X клас на общообразователните трудово-политехнически училища. Книгата може да се използува от учениците и за самостоятелна работа — за разширяване и задълбочаване на математическите им познания.… Прочети повече

 •  11 March 2019 11:20
 •  179
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЧислени методи на алгебрата

Книгата има за цел да запознаг читателя с най-разпространените в приложенията числени методи за решаване на основните задачи на алгебрата, а именно решаване на линейни алгебрични системи, пресмятане на детерминанти, обръщане на матрици, решаване на нелинейна алгебрични и транс-цендентни уравнения и системи от уравнения, както и на пълната и частичката… Прочети повече

 •  08 March 2019 14:16
 •  197
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМатематика в миниатюри. Книга 2

Единадесетте статии, включени във втората книга на Математика в миниатюри, са посветени на психологията^на математическото творчество, на математическото, откритие и на душевността на математика-творец. Тази книга е предназначена за широк кръг читатели, интересуващи се от математиката като творчество и социална дейност. Прочети повече

 •  08 March 2019 13:58
 •  184
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОперационно смятане

Малка математическа библиотека Прочети повече
Индукция в геометрията

Малка математическа библиотека Прочети повече


Алгебрична топология

Алгебричната топология е част от съвременната математика със свои специфични методи, които са дълбоко обобщение на популярните разсъждения по непрекъснатост. Тя свързва алгебрата, геометрията и анализа. Има важни и интересни приложения в математиката, физиката и др. Предлаганата книга разглежда основите на предмета. Изложението е сравнително елементарно… Прочети повече •  07 March 2019 14:13
 •  178
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА