Преглед Категория › Културология и антропология

 •  28 December 2019 23:29
 •  93
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Културната мисия на кръга "Мисъл"

Пенчо Славейков, д-р Кръстев, Пейо Тодоров, Петко Тодоров Прочети повече


Културната мисия на кръга "Мисъл"

Пенчо Славейков, д-р Кръстев, Пейо Тодоров, Петко Тодоров Прочети повече

 •  09 May 2018 10:29
 •  281
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  09 March 2018 23:41
 •  282
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕрос и Танатос

Изкуство за „елита" и изкуство за „тълпата" Прочети повече

 •  12 February 2018 08:45
 •  364
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАБалкански идентичности

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  01 November 2017 21:40
 •  269
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИдеи за произхода на човека

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  01 November 2017 21:13
 •  297
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 November 2017 21:09
 •  311
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 November 2017 21:02
 •  269
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Въведение в сексологията

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Духовната култура и младежта

Поредици и библиотеки: Мавър, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  01 November 2017 20:51
 •  297
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАMexico е близо

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Mexico е близо

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Културна екология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Култура и общуване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Култура и общуване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  31 October 2017 14:12
 •  284
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЭволюция интелекта

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Ромът знае пътя

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Светът на Европа и циганите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Културата

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  06 February 2017 12:03
 •  539
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Символите. Васил Симеонов

СЪДЪРЖАНИЕ Символите или как да открием "златната ябълка".......7 Обаянието на видимия образ........ 12 Дребните символи.......22 По пътищата към писмеността ........44 Символиката на средновековната наука........91 Помощници на историята .............. 123 Лицето на едно предприятие ........153 Символи на ежедневието ................181 Дългият… Прочети повече


Изъ българската общественость и култура. Симеон Андреев

... свидетели на неговото величие или падение. Въ тѣхъ се отразява духовното му богатство или бедность. Битътъ и националностьта сж, които правятъ отъ племето народъ. Презъ своята близу хиляда и триста годишна история, българскиятъ народъ води упорита борба да овладѣе своя битъ и да въплоти въ живи, деятелни образи, идеята за националностьта. Въ безпогрѣшнитѣ… Прочети повече


Личност и акт. Карол Войтила - Папа Йоан Павел II

СЪДЪРЖАНИЕ Увод към италианското издание от Армандо Ригобело стр. Предисловие от Автора към англо-американското издание Увод на редактора към англо-американското издание от Анна-Тереза Тимиеницка......... ВЪВЕДЕНИЕ 1. Опитът на човека........... 2. Познанието на личността се основава на опита на човека 3. Етапи на разбирането и направление на интерпретацията… Прочети повече


Кичът. Иван Славов

СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ Актуалност на проблема..7 Понятието „кич" .......15 Кичът през филтъра на буржоазното естетическо съзнание 25 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ Досие ..........37 Социологически кадър........50 Техницизация ........63 Система..........................76 КИЧМАНЪТ Произход и династия ........93 Типология и психология...106 МЕТОДИ Имитация...........130… Прочети повече


Културната география на Съединените щати. Уилбър Зелински

„Културните модели на Съединените щати са извънредно интересни сами по себе си. Силното увлечение по която и да е страна е похвална форма на лудост. Тези модели са Важни не само за американците, но и за съвременния свят като цяло. Изключително важно е да се изучи тяхната фундаментална структура в името на социалното и физическото оцеляване на планетата… Прочети повече


История на старогръцката култура. Теоретичен поглед. Богдан Богданов

Книгата за пръв път в българската научна литература третира цялост-но проблемите на старогръцката култура в теоретичен и исторически аспект. Проследява се процесът на създаване и развитие на културата ст Микена до края на античността във всички нейни проявления — изкуство, бит, обществени институции, религия, образование, книжнина и пр. Историческият… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:30
 •  265
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българската култура XV-XIX в. Николай Генчев

Библиотека „За и против" на Университетско издателство включва книги, посветени на актуални, дискусионни проблеми на съвременната наука. В нея се представят оригинални, все още неутвърдени или спорни гледища на отделни автори по даден научен проблем, метод или подход. Книгата на проф. д-р Н. Генчев представя концепцията му за основните закономерности… Прочети повече


Еврокултурата. Павел Писарев

Съдържание УВОД .......................... ГЛАВА ПЪРВА. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ II КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ. . . 1. Културните процеси в условията на научно-техническата революция ........................... 2. Западноевропейската интерграция — основа на нова културна действителност ...................... 3. «Европа на културата» — развитие на проекти........… Прочети повече


Три дискусии. Колектив

1. Образът на войната в българската култура - днес и вчера. 2. Политическият елит и младите - проблеми на комуникацията. 3. Академия и книга. Съдържание Вместо въведение...............................5 Образът на войната в българската култура -днес и вчера. Стенограма от дискусията ......................9 Благовест Златанов. Базовата визия за войната… Прочети повече


Разбягване на подобията: опит върху ренесансовата култура. Евгения Панчева

СЪДЪРЖАНИЕ I. ЕПИСТЕМАТА НА ПОДОБИЕТО / 7 1. Отпечатъците на Едното /11 2. Спойката / 27 3. Гледането / 32 4. Текстът / 35 5. Думите / 46 6. Четецът / 57 7. Автогенезисът / 74 8. Колумб херметик: отваряне и затваряне на света / 88 II. ИГРАТА НА ПОДОБИЯТА: ЧОВЕШКИТЕ EIDOI / 103 1. Като древните / 103 2. Политиката на подобието / 117 3. Като Библията… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:10
 •  271
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Четенето: Антиманипулативен филтър. Милена Цветкова

Ако искаме да излезем ог псе още доминиращиге схеми на мислене, свързани с едностранчивите тези за масовата култура, за симулакрума. за информационного нивелиране и др. п., ще се наложи да разберем не само какво представлява четенето, но какво днес все още означава да се ходи на театър, да сс организират и посещават изложби, особено пък - какво означава… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:05
 •  278
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Представяме ви: Постмодернизъм. Ричард Апигнанеси, Крис Гарат

Произходът на "постмодернизъм" Господине, Първата употреба на термина "пост-модернизъм" (Писма, 19 февруари) е отпреди 1926 а и ни отпраща към 70-те години на XIX в, когато е използван от британския художник Джон Уоткинс Чапман, и после, през 1917 г., от Рудолф Пануиц. "Пост-импресионизъм" (80-те години на XIX в.) и "пост-индустриален" (1914-1922)… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:01
 •  283
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ерос и Танатос. Богомил Райнов

Съдържание 1. Изкуство за „елита" и изкуство за „тълпата" 5 2. Култура, полукултура и лъжекултура 85 3. Старата приказка в нов вариант 118 4. Ерос и Танатос 159 Книгата има за задача да изследва зараждането, разви гаето и основните насоки на съвременната буржоазна масов» култура, като посочи нейната роля в идеологическата пропаганда на капитализма… Прочети повече


Postmodernism. Glenn Ward

Postmodernism embodies the idea that there are no new ideas to be invented - everything is borrowed from previous times and we live in a postmodern age. This is an introduction to the philosophy behind postmodernism for students or anyone who wishes to know more. CONTENTS Preface 1 Postmodernisms 1 2 Arts of Impurity 14 3 Arts of Impurity - Part Two… Прочети повече

 •  24 January 2017 20:51
 •  309
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРазговор за демографията. Лев Бобров

Разговор за демографията Лев Бобров Прочети повече

 •  17 September 2016 21:12
 •  427
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Свобода и култура. Джон Дюи

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Проблемът за свободата.................5 2. Културата и човешката природа..........25 3. Американското минало...................50 4. Тоталитарната икономика и демокрацията....................73 5. Демокрацията и човешката природа...........100 6. Науката и свободната култура............127 7. Демокрацията и Америка....................150… Прочети повече


Проблеми на българската възрожденска култура. Йорданка Холевич

Обект на изследването са вътрешнотрансформационните процеси на възрожденската ни култура. В края на 18 и началото на 19 век напрежениетв в нейната историческа динамика е толкова силио, че привлича вниманието на изследователя. Тогава възниква смяната на две културни системи — тази па българското средновековие и на раждащата се нова култура. Мястото… Прочети повече


Народното четиво през XVI-XVIII век. Донка Петканова

СЪДЪРЖАНИЕ Четивото на българина през XVI—XVIII в. — Д. Петканова / 5 Бележки / 23 жития ПРЕВОДНИ ЖИТИЯ / 27 Мъчение на светия и славен великомъченик Димитър... (Дамас-цата му... (Дамаскин Студит) / 27 Мъчение на светия и славен великомъченик Димитър... (Дамаскин Студит) / 43 Мъчение на светия и славен великомъченик Георги... (Дамаски» Студит) / 61… Прочети повече


Европейската азбука. Карл-Маркус Гаус

Съдържание Букварът като философски речник (Младен Влашки)...........5 Аусвандерунг, немски.................................................................7 Балканите................................................................................. 15 Граница......................................................................................25 Дисидент...................................................................................33… Прочети повече

 •  17 September 2016 20:54
 •  394
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Науката за културата. Изследване на човека и цивилизацията. Лесли Уайт

Съдържание Леели Уайт и неговият труд «Науката за културата» — Елена Михайловска / 5 Предговор към първото издание / 21 Предговор към второто издание / 24 НАУКА И СИМВОЛИ Въведение / 41 Глава първа Науката е научаване / 43 Глава втора Символът: произход и основа на човешкото поведение / 60 Глава трета Върху употребата на оръдия от приматите / 75 Глава… Прочети повече


Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. Колектив

Съставители: Анисава Милтенова, Аделина Ангушева. СЪДЪРЖАНИЕ Анисава Милтенова. Четири десетилетия научно творчество в областта на старобългарската литература и на фолклора / 9 Аделина Ангушева-Тиханова, Анисава Милтенова. Подборна библиография на публикациите на проф. д-р Донка Петканова / 22 Хайнц Миклас, Мария Шнитер. Имена и дати — предварителни… Прочети повече


Интелектуалците през Средновековието. Жак льо Гоф

Съдържание Увод XII век Раждането на интелектуалците XIII век Зрелостта и нейните проблеми От университетския интелектуалец до хуманиста Бележки Прочети повече


Въведение в устното поетическо творчество. Пол Зюмтор

Съдържание Устното поетическо творчество - що е то?........5 1. Присъствието на гласа.................9 I. Устното поетическо творчество 2. Необходими уточнения..................18 Двусмислените понятия: фолклор, народна поезия: литературният предразсъдък. — Гласът и писмеността: у cm на и писмена поезия. - Езикови стойности на гласа. - Литературност… Прочети повече


Произход и развитие на човека. У. А. Крисуел

СЪДЪРЖАНИЕ Глава 1. Сътворението на човека — Бог или маймуна 5 Глава 2. Свидетелството на биологията 13 Глава 3. Историята, която ембриологията разказва 2Z Глава 4. Посещение в музея 31 Глава 5. Свидетелството на камънните 39 Глава 6. Измама на антропологията 48 Глава 7. Съмнителната защита на дарвенизма 60 Глава 8. Чудесната тайна на човека 71 Прочети повече


Четенето забранено. Дубравка Угрешич

Днес колонизатор е Пазарът. Пазарът всмуква всеки отпор, взема си белега от всяка критика и нещо повече - предвижда я далеч преди да се е появила и така я обръща в своя полза. Пазарът ни колонизира, без дори да се усетим, колонизира ни със собствените ни ценности, независимо дали се наричат идентичност, етническа принадлежност, право на различие или… Прочети повече

 •  16 July 2016 17:28
 •  255
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикът на имагинерния преход. Ивайло Знеполски

СЪДЪРЖАНИЕ Литературна публичност и политика.............5 Кратко обяснение........34 ПЬРВА ЧАСТ Скритото послание. Страх от неразбраното и от разбраното послание.........35 Прозаизми, леещи се като музика. Поезията на Миряна Башева.....37 Партиен билет и индивидуално справяне....................59 Две пледирания в подкрепа на критиката.............66… Прочети повече

 •  15 July 2016 22:01
 •  287
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Културни прояви на българския народ XV-XVIII век. Георги Нешев

Книгата «Културни прояви на българския народ (XV — XVIII в.)» третира някои моменти от културния живот на българския народ през епохата на робството. Като използува богата научна литература, непубликувани досега материали от наши и чужди архивохранилища и библиотеки и натрупани впечатления по време на своите издирвания, авторът разкрива както приноса… Прочети повече


Другата глава. Другата история на пениса. Дейвид Фрийдман

Ако сте взели "Другата глава" с малко скептична нагласа и с очакването просто да се позабавлявате, помислете още веднъж. Очаква ви прелестна изненада, защото това, което ни предлага Дейвид М. Фрийдман, е същински фокус: под прикритието на историята на най-ценния и фетишизиран мъжки орган, той ни поднася екзистенциален разказ за фалоцентризма… Прочети повече


Човекът. Възникване и еволюция. Николай Василев

УВОД ВЪПРОСИ С ОТГОВОР И ВЪПРОСИ БЕЗ ОТГОВОР 1. ИЗЯСНЕНА ЛИ Е "ТАЙНАТА" НА ЧОВЕШКОТО НАЧАЛО? 1.1. Антропологизацията на научното знание За един относително кратък исторически период съвременната наука издигна човешката цивилизация на твърде високо ниво. Ускорената еволюция на фундаменталните теоретични направления, на техниката и технологията… Прочети повече

 •  13 April 2016 21:04
 •  258
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Папирусът не расте на скала. Колектив

... "Та нали Амун е основал всичките земи, а земята Кеме [Египет], откъдето си дошъл - най-рано от всичките! Нали изкуството е произлязло от нея, за да стигне до мен; нали науката е произлязла от нея, за да стигне до мен..." Венамун Прочети повече


Майки и дъщери. Поколения и посоки в българския феминизъм. Колектив

Ралица Мухарска - съставител. Текстовете в тази книга се опитват да представят българското феминистко - а също така и женско - писане. Авторките по различен начин подхождат както към женската проблематика, така и към феминизма като теория и политическа практика. С различната насоченост и тематика на текстовете, с разнообразието на стил и жанр се цели… Прочети повече •  12 April 2016 22:36
 •  274
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българската Vita Sexualis. Колектив

Това е сборник с научни изследвания за сексуалния живот на българина през вековете - "Българската Vita Sexualis". Сборник с доклади от XX. Пролетни четения по етнология, провели се в Русе през 2007 г. от Асоциацията по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл" и Регионален исторически музей – Русе. Темата на тази научна среща беше продължение… Прочети повече

 •  12 April 2016 22:31
 •  264
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Украйна и България. Етнокултурни и етнолингвистични аспекти Емил Боев, Зоя Барболова, Йорданка Коларова, Диана Димитрова

СЪДЪРЖАНИЕ Няколко думи.................................5 Етнокултурната ситуация в Северното и Западното Причерноморие през първата половина на XIX век - проф. Емил Боев...........7 Прояви на външна и вътрешноезикова интерференция в българските говори в Бесарабия - д-р Зоя Барболова..............59 Одринските гагаузи и техният българоезичен фолклор… Прочети повече


The English: A Portrait of a People. Jeremy Paxman

The English: A Portrait of a People Jeremy Paxman Прочети повече


Българската култура ХV-ХІХ в. Николай Генчев

Библиотека „За и против" на Университетско издателство включва книги, посветени на актуални, дискусионни проблеми на съвременната наука. В нея се представят оригинални, все още неутвърдени или спорни гледища на отделни автори по даден научен проблем, метод или подход. Книгата на проф. д-р Н. Генчев представя концепцията му за основните закономерности… Прочети повече


Балканите. Политикогеографски анализи. Книга 2. Стефан Карастоянов

Проф. д-р Стефан Карастоянов е създател и ръководител на катедра „Регионална и политическа география" в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски". От 1993 г. до 1999 г. е Декан на чуждестранните студенти и член на Академичния съвет на Софийския университет. Заместник-председател на Научната комисия по геолого-географски… Прочети повече

 •  12 April 2016 22:14
 •  308
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Културология. Влъчко Кунчев, Валентин Ангелов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Опитахме се да разкрием природата на културата като специфична човешка дейност, като исторически развиващо се явление и функционираща общност в съвременното общество. Стремяхме се да дадем представа за повече културологически теории, факти, явления, творци от европейската и българската културна история. Такъв цялостен поглед не може да улови… Прочети повече

 •  12 April 2016 22:10
 •  399
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Защо сме различни. Междукултурни различия в семейството, обществото и бизнеса. Михаил Минков

Защо сме различни Междукултурни различия в семейството, обществото и бизнеса Михаил Минков Прочети повече

 •  12 April 2016 22:06
 •  257
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Краткосмешна история на България. Никола Веранов

За сериозни неща в историята ни, казани по смешен начин Предлагаме откъс от забавната и поучителна „Краткосмешна история на България" от Николай Генчев: „Всичко вървеше от добре към по-добре, но се намери този маниак Хитлер, та зе, че подпали чергата на хората. А почне ли да гори чергата на хората, не се съмнявай, че и твоята ще пламне. И пак се наложи… Прочети повече

 •  12 April 2016 22:02
 •  240
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Homo Ludens. Изследване на игровия елемент на културата. Йохан Хьойзинха

Предговор-въведение Когато се оказа, че хората не са толкова разумни, за каквито се смятаха в радостния век на преклонението пред Разума, нашият род бе наречен с хомо сапиенс и хомо фабер, т.е. човека производител. Вторият термин е по-неточен от първия, понеже фабер са и много животни. Но всичко, което се отнася до производството, се отнася и до играта;… Прочети повече


Културата на прага на трихилядолетието. Васил Проданов

В настоящия труд се публикуват докладите от научната конференция, проведена от фондация "Човещина " на 3 и 4 декември 1999 г. на тема "Криза на културата и нейната съдба през идващия XXI век". Книгата е послание към бъдното българско поколение. Тя е предназначена за философи, социолози, педагози, психолози, културолози и широк кръг читатели. Прочети повече

 •  12 April 2016 21:50
 •  275
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българската култура XV-XIX в. Лекции. Николай Генчев

Библиотека „За и против" на Университетско издателство включва книги, посветени на актуални, дискусионни проблеми на съвременната наука. В нея се представят оригинални, все още неутвърдени или спорни гледища на отделни автори по даден научен проблем, метод или подход. Книгата на проф. д-р Н. Генчев представя концепцията му за основните закономерности… Прочети повече


Анимус и анима във вълшебните приказки. Мари-Луиз фон Франц

Анимус и анима във вълшебните приказки Книгата се основава на подробните бележки от семинарите на д-р Фон Франц, изнесени пред Дружеството по аналитична психология в Лос Анжелис през 1953 г. Тя е единствената книга от юнгиански аналитик, който работи изключително с проблема за контрасексуалните комплекси, както са осветлени във вълшебните приказки.… Прочети повече

 •  30 March 2015 12:57
 •  460
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ловци на митове. Основателите. Севелина Гьорова

Млад е още нашият театър - и неговият живот е животът на всеки актьор поотделно, пълен с босячество, нищета, трагедия и хумор. И когато театърът чествува своите създатели, нека, нека показва на тия, които идат, подвига на първите. Нека младите към ентусиазма и издръжливостта на своите стари колеги прибавят и културата на своето време, ако искат да… Прочети повече

 •  30 March 2015 12:54
 •  818
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Народи. Раси. Култури. Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова

Как е се е създала съвременната етническа карта на света? Отговор и мнение изказват авторите: етнограф и антрополог, използувайки оригинални материали от пътешествията си сред народите на СССР, Индия, Китай, Япония, Полша, Финландия и други. Прочети повече


Дилетантизмът. Иван Славов

Книгата изследва едно явления, останало досега извън обсега на науката като проблем. Анахроничен ли е дилетантизмът или е участ на повечето от нас, разпънато между специализацията и жаждата за многостранност? Изследването разкрива етимологията и генезиса на дилетантизма до неговото обособяване в късния Ренесанс. Посочени са факторите и условията, които… Прочети повече


Близки непознати: Другият език или езиците на другостта. Магдалена Костова-Панайотова

Какво означава да си българин, сърбин, румънец, днес, когато легитимността на националното е проблематична "поради появата на конкурентни контра-памети", които ерозират монолитния образ на националното, се питат съвременните литературоведи, социолози, културолози и отговорите са различни и неочевидни (вж. Дончева 2010:13). През митове и стереотипи,… Прочети повече


Социална културология. Борис Ерасов

Социална културология на Борис Ерасов ни представя хуманитарните постижения на културата и нейните социални измерения. Тук културата се разглежда като един от най-важните регулатори на обществото. Разгледана е цялостната социокултурна система с преплетените в нея митология, наука, религия, художествена литература и идеология. Особено внимание се отделя… Прочети повече

 •  30 March 2015 12:37
 •  533
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Европейската идентичност със славянска духовност. Към нова българска национална идеология. Орлин Загоров

Европейската идентичност със славянска духовност Към нова българска национална идеология Орлин Загоров Прочети повече


Никога не сме били модерни. Опит за симетрична антропология. Бруно Латур

Съдържание: * За Бруно Латур и неговата книга... 5 * Криза... 9 * Конституция... 21 * Революция... 57 * Релативизъм... 97 * Преразпределение... 137 * Библиография... 153 Прочети повече

 •  30 March 2015 12:27
 •  563
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Арабската средновековна култура. Том 1. Цветан Теофанов

Предлаганият двутомник е резултат от дългогодишните усилия на автора като преподавател във Факултета по класически и нови филологии при Софийския университет "СВ. Климент Охридски", както и от работата му по време на неговото пребиваване във Великобритания като гост-професор В Оксфордския център за ислямски изследвания. Първият том от монографията… Прочети повече


Религия, личност, общество. Колектив

Колосалните успехи на науката и техниката и социалните промени в живота на народите внесоха и внасят нарастващ брой новости в мисленето и поведението на хората... Редакционна колегия проф. Николай Мизов. Прочети повече


Этнополитология. Учебное пособие. Р. Г. Абдулатипов

от производителя Настоящее учебное пособие по этнополитологии рассматривает генезис этнических, этнонациональных, межэтнических, этнокультурных отношений в системе социально-политических процессов, институтов, влияние этнического и этнонационального фактора на политическую власть, идеи, политико-правовые нормы, отношения власти, деятельности политических… Прочети повече


Making America: The Society and Culture of the United States. Books 1-2. Luther S. Luedtke

In this richly interdisciplinary work twenty-eight of the nation's leading critics and scholars offer a comprehensive exploration of American society and culture. Each outstanding in his or her own field, the contributors address "America" from a diversity of disciplines, personal histories, regions, and political perspectives. Making America… Прочети повече


Саддам Хюсеин. Иракският път. Пламен Гулев

Саддам Хюсеин. Иракският път Пламен Гулев Прочети повече

 •  30 March 2015 11:28
 •  416
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Човекът и свещеното. Роже Кайоа

В една от най-известните си книги "Човекът и свещеното" Роже Кайоа умело превежда читателите си през лабиринта на сложните взаимоотношения със свещеното. Свещеното, показва той, се възприема двусмислено - като проклятие и благословия; то е толкова могъщо и "заразяващо" с опасната си сила, толкова и уязвимо към атаките на профанното… Прочети повече


Природата на културата. Иван Стефанов

Тази книга има за свое изходно начало цикъл от лекции по теория на културата, специфично ориентирани от автора към изискванията на студентите по социология и културология. "Природата на културата" е едно въведение в бурно развиващата се в наши дни и събуждаща значителен интерес наука за културата. Книгата е предназначена за студенти и за всеки,… Прочети повече


Славянската духовност на европейската мечта. Орлин Загоров

Славянското дружество в България организира втора конференция, посветена на духовния живот у нас и в славянските страни. Темата на дискусията е "Славянската духовност на европейската мечта". Срещата беше открита от председателя на дружеството акад. Никола Попов. Повече от век Славянското дружество в България работи за утвърждаването на сътрудничество… Прочети повече


Духовната криза. Устояване за нова духовност. Орлин Загоров

Духовната криза Устояване за нова духовност Орлин Загоров Прочети повече


Увод в културологията. Орлин Загоров

Увод в културологията Орлин Загоров Прочети повече


От раждането до годежа. Обичаи и обреди у българите. Лозинка Йорданова

„Лозинка Йорданока съчетава в едно прецизността на задълбочения научен работник етнограф с таланта на повествовател. Не е тайна, че такива автори са рядкост, и то не само в българската книжнина. Тя е пребродила многократно нашата страна, за да открие златните зърна на народното изкуство, а после да ги съхрани в книгите си, та да оцелее непреходната… Прочети повече