Преглед Категория › Научна лит.

книги в помощ на науката


 •  16 May 2018 14:20
 •  315
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  16 May 2018 14:20
 •  272
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСтъклото - спътник на човека. Д. Славчев, Н. Преславски

Историята на стъклото започва преди петдесет века. Стъкло не се среща е природата, а е създадено от търсещия ум на човека. Неговият откривател е неизвестен. Хилядолетия наред — до края на XIX в. — изходните му суровини, съставът и начинът на производство остават почти непроменени. Мощният подем на науката и техниката през XX в. дава отражение и върху… Прочети повече


Студии по медийно право. Сравнителен анализ и коментар. Бисера Занкова

ВЪВЕДЕНИЕ Изследването "Студии по медийно право. Сравнителен анализ и коментар" е посветено на лгеждународната и националната уредба на средствата за масова комуникация (СМК). Книгата се основава на актуална информация за регулирането на медийните процеси в Европа и в САЩ и за перспективите за тяхноторазвитие, както и на подробен коментар на действащата… Прочети повече


Кабинет на десетия етаж. Борислав Геронтиев

Описание Телевизионен летопис. Тази книга не е написана с амбицията да спечели на автора си световна слава. По-вероятно е да му спечели отявлени врагове, защото хората и събитията са назовани с истинските им имена, а не е на принципа "всяко съвпадение с действителни събития и лица е случайно". Тази книга е писана с морала на някогашния летописец… Прочети повече


Телевизионният принцип. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ съставителя ...................7 Част първа ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ ПРИНЦИП A. ВАРТАНОВ 3.1 методологията на изкуствоведското изследване на средствата за масова комуникация. ......................1? Л. Козлов Бележкиежки за изкуството на кинематографа и естетиката на телевизията 36 5 ДЬОМИН Интервалът на достоверността..........................66… Прочети повече


Регионална журналистика. Георги Калагларски

Регионалните медии са упълномощени от своята аудитория с власт, която е присъща само на тях. В местните вестници, радиа, телевизии и интерактивни медии хората виждат реалния коректив на местната власт. Това е тяхната власт, "четвъртата", както е възприето да бъде наричана. Най-вече чрез нея те разчитат да бъдат чути и с тяхната позиция да се… Прочети повече


Телевизията - живот и чудо. Преображения на телевизионното творчество. Юлиан Вучков

Телевизията - живот и чудо Преображения на телевизионното творчество Юлиан Вучков Прочети повече


Свобода на средствата за масова комуникация. Претенции и действителност. Емил Хофман

Докторът на юридическите науки Емил Хофман е един от видните прогресивни публицисти в Западна Европа. Специалист по икономическите въпроси, той се стреми към обективно и аналитично представяне на проблемите на съвременното политическо и икономическо развитие в света. Настоящата книга предлага много статистически данни за средствата за масова информация… Прочети повече


Телевизионното общуване. Теоретичен очерк. Елит Николов

СЪДЪРЖАНИЕ Информация, общуване, телевизия 9 За общуването и за неговия механизъм 12 Социалната информация и телевизионното общуване 21 Телевизията в структурата на общественото съзнание 30 Телевизията в динамиката на общественото съзнание 35 Генезис, състояние и проблеми на телевизионното общуване в България 48 Социалното утвърждаване на телевизията… Прочети повече


Медиите и езикът. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ I. ОБЩУВАНЕТО НА БЪЛГАРИНА С ТЕКСТОВЕ Искра Ликоманова, Йорданка Трифонова................................. 7 II. МЕДИИТЕ ДНЕС Борислав Георгиев. Светът през погледа на медиите................ 60 Георги Данаилов Болестта на печата.......................................... 66 Михаил Неделчев. Желаят ли журналистите свободата си?....... 70… Прочети повече


Америка. Врява и разум. Милко Петров

МИЛКО ПЕТРОВ- е доцент по чуждестража журналистика (завеждащ катедра "История и теория на журналистиката") в СУ "Св. Климент Охридски", преподавател в Нов български университет и извънреден професор във ВСУ „Черноризец Храбър*. Автор е на две книги и над 200 научни публикации, разглеждащи въпросите на журналистическата теория, медиакритиката… Прочети повече


Журналистиката днес и утре. Част 2. Колектив

Съдържание Проф. Хенинг Ръол УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА В ГЛОБАЛНИЯ МЕДИЕН СВЯТ.....................19 Проф. g-р Хени Лайденфрост ДИЗАЙНЪТ В ТЕЛЕВИЗИЯТА.................................................................39 Образната граматика на програмата Симеон Василев МУЛТИМЕДИА ПРИПИСКИ ОТ ГЕРМАНИЯ...................................53… Прочети повече


Медии, интернет и електронна демокрация. Сборник от документи на Съвета на Европа. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор................5 Декларация на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно мерките, които трябва да се предприемат за спазване на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека......................................7 Препоръка CM/Rec (2011) 7 на Комитета на министрите до държавите членки относно ново понятие за медиите..........................................9… Прочети повече


Болшевишкият печат. Част 2: Ноември 1917-1945. Сборник материали. Колектив

ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО Сборникът "Болшевишкият печат" съдържа основните статии и изказвания на В. И. Ленин и И. В. Сталин за печата, техните най-важни директиви до партийните вестници, списания и издателства. В сборника са включени също отделни статии, писма и речи на ръководителите на партията и правителството. Материалите на сборника са дадени… Прочети повече


Габровски периодичен печат 1872-2014. Справочно-библиографско издание. Колектив

Справочно-библиографско издание На заключителна пресконференция бяха представени резултатите по проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат" и отпечатване на справочно-библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 – 2014", финансиран по програма „Култура" на Община Габрово.… Прочети повече


Габровски периодичен печат 1872-2014. Колектив

Справочно-библиографско издание На заключителна пресконференция бяха представени резултатите по проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат" и отпечатване на справочно-библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 – 2014", финансиран по програма „Култура" на Община Габрово.… Прочети повече

 •  25 January 2017 11:50
 •  286
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ключови термини в дискурс анализа. Доминик Менгьоно

Студентите от всички специалности, свързани с анализ на устни и писмени текстове, срещат в специализираната литература термини, които не са им познати (диалогизьм, полифония, предпоставено...), или чийто смисъл не им е съвсем ясен (изказ, подразбиращо се./.). Предназначението на тази малка книга е да им помогне да се ориентират в терминологията на… Прочети повече

 •  25 January 2017 11:18
 •  335
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория и практика на печата. Стефан Б. Станчев

Книгата „Теория и практика на печата" е предназначена да служи като учебник за студентите по журналистика във Филологическия факултет на Софийския университет Климент Охридски". Тя е полезна и за журналистите от всички редакции на вестниците, списанията, радиото и телевизията. Разгледани са редица съществени въпроси от теорията и практиката… Прочети повече


Изповеди за словото. Том 4. Колю Колев

* Изследвания и беседи за творчеството в журналистиката и публицистиката. * Документална поредица за едно българско родословие в Стара планина. Професор д-р КОЛЮ СТОЙНОВ КОЛЕВ е роден на 6 декември 1926 година в с. Кръвеник, Севлиевско. Учи в Севлиевската гимназия и сетне завършва правни и държавни науки в Юридическия факултет на Софийския университет… Прочети повече

 •  26 August 2016 21:18
 •  407
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Занимателна геохимия. А. Е. Ферсман

Занимателна геохимия А. Е. Ферсман Прочети повече

 •  18 July 2016 21:49
 •  371
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Журналистика на словото и образа. Увод в радио и телевизонната журналистика. Михаил Минков

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ .............................................3 1. РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА В ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВОТО .........5 Електронните средства в семейството на масовите комуникации ..........................5 Предпоставки...............................8 Предимства....................................................10 Социално-политически… Прочети повече


Да, ама не! Сборник коментари 1988-1994. Петко Бочаров

БочароВ не е само онзи пламенен разрушител на болшеВишкото твърдоглавие. Както мнозина български интелектуалци той сякаш изживя през последните години своята вътрешна еволюция, че новото ще дойде само с отхвърляне на старото. Кой у нас е предполагал, че у "новите" живее по нещо, което носеха у себе си и "старите". Еволюцията на Петко БочароВ… Прочети повече

 •  18 July 2016 21:37
 •  318
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЗаписки по стилистика. За студентите от I и II курс на Факултета по журналистика. Стефан Брезински

Съдържание I. Предговор ......................................Б II. Увод..............................................15 III. Правопис............................................27 IV. Фоаетика. . .......................................37 V. Езиковата култура в радиото ....................71 VI. Сталастака........................109 VII. Стиластачви… Прочети повече


The Adversary Press. Колектив

Preface Nineteen distinguished editors, publishers and scholars gathered in St. Petersburg in December 1982 to test the thesis of one participant: that the press is too hostile in its relationship with government. Stepping down as president of the American Society of Newspaper Editors, and almost simultaneously as editor of the New York Daily News,… Прочети повече


Първи алманах на медиа и реклама. Един учебник по журналистика. Колектив

Съдържание Медии Ива Николова Популистичният транс на вестниците 9 Петко Георгиев Новините 16 Любен Дилов-син Еротика на журналистическото тяло 21 Димитър Камбуров Езикът на царя и народният глас 27 Георги Лозанов Дясна реклама, ляв закон 36 Веселин Димитров „Дарик" - алтернативата!?! 43 Васил Димитров Специализираните радиоформати 49 Бойко Станкушев… Прочети повече


Първи алманах на медиа и реклама. Един учебник по журналистика. Колектив

Съдържание Медии Ива Николова Популистичният транс на вестниците 9 Петко Георгиев Новините 16 Любен Дилов-син Еротика на журналистическото тяло 21 Димитър Камбуров Езикът на царя и народният глас 27 Георги Лозанов Дясна реклама, ляв закон 36 Веселин Димитров „Дарик" - алтернативата!?! 43 Васил Димитров Специализираните радиоформати 49 Бойко Станкушев… Прочети повече


Fisher Lexikon Publizistik Massenkommunikation. Elisabeth Noelle-Neumann, Winfried Schulz, Jürgen Wilke

Fisher Lexikon Publizistik Massenkommunikation Elisabeth Noelle-Neumann, Winfried Schulz, Jürgen Wilke Прочети повече


Наука и техника за младежта. Бр. 8 / 1985

Здраво и чисто книжно тяло - отвътре, Незначително захабен външен вид. Прочети повече